Siirry pääsisältöön

Alla ska ha rätt att till trygg och värdig ålderdom

Alltför många äldre har blivit illa behandlade och lämnade till sitt öde. Privata vårdbolag har gjort vinst genom att försumma kvaliteten i vården. Hemvården är på många håll i kris och pensionärsfattigdom är verklighet. Många pensionärer är tvungna att välja bort läkarbesök eller mediciner på grund av pengabrist. Kundavgifter har till och med gått till utmätning. Vill vi faktiskt att 2020-talets Finland ser ut såhär?

Enligt en studie gjord av Institutet av hälsa och välfärd får inte alla åldringar hjälp av kommunen, utan främst av sin make/maka eller sina barn. Närståendevårdarna gör ett mycket värdefullt arbete. De hjälper och stöder sina närmaste i vardagen dygnet runt, varje dag i veckan. Utan deras insats skulle kostnaderna årligen vara närmare tre miljarder euro mera än i dagsläge. Närståendevårdarna tänker knappast på att de sparar samhället pengar då de tar hand om sina närmaste. Beslutsfattare borde dock se hur stor betydelse och inverkan närståendevårdanas arbete har och värdesätta deras arbete mer. Det är dags att fråga sig varför har vi råd att betala stora summor till vårdföretag som strävar efter att göra vinst, då flera finländare samtidigt gör värdefullt arbete som närståendevårdare utan någon ersättning alls.

Den finländska äldrevården mår dåligt. Min vän som jobbar inom hemvården berättade för mig hur ledsen hon är när en del av hennes kunder får morgonmål först vid lunchtid eftersom det finns för mycket kunder per vårdare. Dessa åldringars vardag kan inte kallas till värdigt liv, och inte är det trevligt för vårdaren heller, då hen inte kan göra sitt jobb väl.

Pensionärsfattigdomen måste minskas och äldrevården måste utvecklas med fokus på välfärd och kvalitet. Det behövs en lagstadgad vårdardimensionering och pengar för att förverkliga den. Vi måste komma åt spökvårdarna som förekommer på vårdhemmens arbetslistor och övervakningen måste stärkas. Vi måste få stop på den morallösa vinstjakten inom vården. Det behövs stark vilja och målmedvetna åtgärder för att den finländska åldringsvården ska få det lyft de äldre och vårdarna förtjänar. Det behövs mera hjärta i beslutsfattandet.

Anette Karlsson