Siirry pääsisältöön

Koulupäätökset tähtäävät pitkään tulevaisuuteen

Porvoon valtuusto päätti keskiviikkona, että Tolkis skola rakennetaan 28.2.2018 tehdyn päätöksen mukaan ja koulun rakennuskustannusten osalta hyväksytään vajaan 300 000 euron lisäys. Kaupungin- ja toimitilajohdon pikaisesti valmistelema (24.5. päättäjien tietoon tullut) vaihtoehto tarjouksen hylkäämisestä herätti keskustelua, kun Kokoomus, Keskusta, Vihreät ja Perussuomalaiset lähtivät esittämään ja kannattamaan kyseistä vaihtoehtoa. Meidän ryhmämme ja muutama muu edustaja pitivät kiinni jo kaupunginhallituksessa tehdystä päätöksestä, että lisäys hyväksytään, jotta monen vuoden odottelun jälkeen pääsisimme vihdoinkin asiassa eteenpäin.

Uusi ehdotus oli mielestämme puutteellinen ja tehty kiireellä – emme voineet varmistua siitä, että ilmoitetut kustannukset olisivat pitäneet tai että ehdotus olisi vastannut niitä laatukriteerejä, joita sivistyksen osalta haluamme. Uusi esitys oli valmisteltu ainoastaan toimitilajohdon toimesta ja se oli puhtaasti tekninen. Pedagoginen näkökulma ja vaikutusten arviointi siitä, miten ehdotus vaikuttaisi koulun toimintakulttuuriin ja oppimiseen puuttuivat täysin. Sivistystoimella ei ollut mahdollisuuksia osallistua valmisteluun.

Päättäjille ei annettu mitään takeita siitä, että tällä uudella ehdotuksella olisimme voineet säästää kustannuksia. On hyvä muistaa, että vuonna 2016 toimitilajohto arvioi, että Tolkis skolanin korjaustoimenpiteiden kustannukset olisivat 3,5 miljoonaa euroa. Kustannukset ovat sen jälkeen nousseet sivistystoimen suunnittelutyöstä riippumattomista syistä. Jotkut ovat väittäneet, että kouluun on suunniteltu lisää kalliita osia, mutta se ei pidä paikkaansa. Toimintoja on jopa karsittu ja sivistystoimen tekemän suunnittelun päätavoitteena on koko ajan ollut kustannustehokkuus, kuitenkin pedagogisesta laadusta tinkimättä.

Tolkis skolanin lapset ovat olleet väistötiloissa jo viisi vuotta. Se on pitkä aika, joka on maksanut kaupungille yli 350 000 euroa per vuosi. Vuonna 2013 kaupunginvaltuusto päätti, että viiden ruotsinkielisen koulun (Näse skola, Saxby skola, Gammelbacka skola, Tolkis skola, Strömborgska skolan) sijaan alueella olisi jatkossa vain kaksi koulua - yksi Tolkkisissa ja yksi Näsissä. Vuonna 2016 päätettiin, että suomenkielisille oppilaille rakennetaan uusi koulu, joka vastaa opetussuunnitelman tavoitteita. Silloin päätettiin myös, että entisen suomenkielisen koulun terve osa tehdään hyvin toimivaksi kouluksi Tolkis skolanille kouluverkkoselvityksen (2013) ja uuden opetussuunnitelman periaatteita noudattaen. On järkevää rakentaa uudet oppimisympäristöt vastaamaan opetussuunnitelman tavoitteita.

Ainoa vastuullinen päätös oli hyväksyä hankkeen eteneminen suunnitelmien mukaan. Olemme kuitenkin havainneet puutteita kaupungin suunnitteluprosesseissa. Se on tullut valitettavan hyvin esille tämän hankkeen kohdalla. Kaupunginhallitus on tämän takia edellisessä kokouksessaan vaatinut, että Porvooseen laaditaan käsikirja koulu- ja julkisrakennusten suunnittelemisen osalta. Käsikirja käsittää prosessikuvaukset, vastuualueet ja varustetason määritykset ja on otettava käyttöön viimeistään 1.10.2018.

Pelkät neliöt eivät saa päättää oppilaidemme tulevaisuudesta, tavoitteet on asetettava korkeammalle. Terveet koulut ja hyvät oppimisympäristöt ovat valttikortti Porvoolle!

Anette Karlsson

kaupunginhallituksen jäsen (sd.)

Elin Blomqvist-Valtonen

kaupunginhallituksen jäsen (r.)

Catharina von Schoultz

sivistyslautakunnan puheenjohtaja (r.)

Markus Hammarström

sivistyslautakunnan varapuheenjohtaja (sd.)

Porvoo

Kirjoitus on julkaistu 2.6.2018 Uusimaassa.