Siirry pääsisältöön

Anette Karlsson fortsätter som ordförande för FSD i Östra Nyland

Finlands svenska socialdemokrater i Östra Nyland höll sitt höstmöte i Lovisa på söndagen (17.12). Höstmötet valde enhälligt borgåbon Anette Karlsson att fortsätta som ordförande året 2018. Till styrelsen valdes Kjell Grönqvist (Sibbo), Bengt Dahlqvist (Borgå), Ove Blomqvist (Borgå), Torbjörn Bergström (Lovisa) och Dorita Sjöholm (Lovisa).

Borgå Svenska Socialdemokrater, Ernestas Socialdemokratiska förening, Lovisa Svenska Socialdemokratiska förening, Pernå Socialdemokrater - Pernajan Demarit rf och Sibbo Socialdemokrater bildar tillsammans Finlands svenska socialdemokrater i Östra Nyland. Höstmötet hölls i Lovisa på söndagen (17.12).

Förkrossande kritik av vårdreformen

Finlands svenska socialdemokrater i Östra Nyland är oroade över Borgå sjukhus framtid. Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt meddelade par veckor sedan att ifall regeringens valfrihetsmodell framskrider i sin nuvarande form, kommer jouren vid Borgå sjukhus att upphöra. Jouren betjänar cirka 15 000 invånare årligen. Ifall jouren stängs skulle det betyda att hela sjukhuset körs ner, vilket skulle vara katastrofalt för hela Östra Nyland.

- Invånarnas hälsa, och till och med liv, är i fara ifall vi förlorar sjukhuset. Vi finlandssvenska socialdemokrater i Östra Nyland hoppas att regeringen beaktar kommunernas uttalanden då regeringen i början av året beslutar om hur de går vidare med vårdreformen och valfriheten, kommenterar ordförande Anette Karlsson.

FSD i Östra Nyland är också orolig över de svenskspråkigas rättigheter att i framtiden få vård på sitt eget modersmål. I regeringens förslag förverkligas inte invånarnas grundlagliga rättigheter om att få vård på sitt modersmål. De språkliga rättigheterna ses bara som ett kvalitetskriterium, vilken kan frångås.

Därtill väcks frågan hurudan framtid de nuvarande hälsocentralerna har. I regeringens modell ska tjänsterna anordnas enligt befolkningens behov och nära kunden, men tjänsterna kan arrangeras i större enheter bland annat för att minska kostnaderna. Ministeriet kommet att ge landskapen strama ekonomiska ramar, inom vilka landskapen måste fungera. Detta kan tvinga landskapen att spara från närtjänsterna och därtill höja kundavgifterna.

Finlands svenska socialdemokrater i Östra Nyland ser mycket problem i landskaps- och vårdreformen och hoppas att reformen i sin nuvarande form inte går i mål.