Siirry pääsisältöön

Han, hon eller hen?

Jag besökte Danmark under Pride-veckan i juni. På flygplatsen blev jag ombedd att delta i en undersökning för kundnöjdhet. Då jag svarade på enkäten märkte jag att man kunde skriva in sin ålder eller välja alternativet “jag vill inte svara”. Då det frågades om kön fanns det endast två alternativ, “kvinna” eller “man”. Jag tyckte detta var underligt, därför gav jag respons till personen som utförde undersökningen. Denna person blev förvånad över min respons, eftersom han aldrig hört att det fanns människor som inte vill eller kan specificera sig som endera man eller kvinna.
Jag beslöt att ta upp frågan på Facebook för att höra vad andra människor tänkte om saken. Fler personer delade min åsikt om att det bör finnas en möjlighet att svara “kvinna”, “man”, “annat” eller “jag vill inte svara”. Frågan väckte diskussion då en av mina kompisar undrade om det faktiskt finns några alternativ till kvinna eller man. Då insåg jag att vi i Finland inte haft en öppen och aktiv diskussion om människors könsidentitet.
Det tredje könet är ett begrepp som avser individer som inte kategoriseras som man eller kvinna (utifrån egna önskemål eller pga social konsensus). Vissa personer av det tredje könet föredrar också att bli omtalade med pronomenet hen, istället för hon eller han. “Hen” är ett svenskt könsneutralt personligt pronomen. Ordet kan användas då könstillhörigheten är okänd, ska otydliggöras eller om personen inte känner sig hemma i könsuppdelningen mellan kvinna och man. Ordet föreslogs år 1966 av Rolf Dunås i Uppsala Nya Tidning med hänvisning bland annat till finskans könsneutrala pronomen hän. Ordet hen togs med i den fjortonde upplagan av Svenska Akademiens ordlista, som utgavs i april 2015.
En tredje könskategori skulle underlätta tillvaron för människor som lever med en mindre vanlig könsidentitet. Det handlar också om grundvärderingar i samhället – om allas rätt att definiera sig själva. I allt fler länder väcks nu ­frågan om rättigheten till ett tredje kön. Allt fler människor är “intergender”, det vill säga personer vilkas könsidentitet är varken kvinnlig eller manlig, utan mitt emellan, eller kanske något helt annat.
Finland bör ta modell av t.ex. Thailand och komplettera grundlagen med termen “det tredje könet”. På detta sätt kan vi stärka könsminioriteters ställning. I dagens läge finns det inte enbart kvinnor och män, vi måste beskydda personer av alla kön. Alla människor bör vara likvärdiga oberoende av könstillhörighet.
Anette Karlsson
Skribenten är en finlandssvensk socionom. Hon har i flera års tid i olika sammanhang använt pronomet “hen”, även om hon då och då fått negativ respons. Ändringar i språkbruket och i samhället över lag åstadkommer vi endast genom aktivitet och mod.
Texten är publicerad i Debatti 3/2015.