Siirry pääsisältöön

Framsteg med digitalisering

Många skolor jobbar redan nu med datorer i stor utsträckning. Ny forskning visar att elever som är datatekniskt kunniga presterar bättre i de nationella proven. Men det gäller endast om lärarna också får rätt utbildning. Vanda är den första, av stora städer, som faktiskt satsar resurser på skolornas digitalisering. Digitaliseringsreformen i Vanda är anslående också i internationella jämförelser. I praktiken har alla elever, från förskolan till gymnasiet, en egen pekplatta i skolan.
I grannkommunerna Esbo och Helsingfors har eleverna möjlighet att ha sina egna pekplattor med i skolan. Därtill har eleverna möjlighet att arbeta på skolans datorer. Alla familjer har inte möjligheter att köpa dyra pekplattor. Därför har man i Vanda velat försäkra att alla elever har likvärdiga möjligheter att använda nya digitala läromaterial i skolan genom att erbjuda alla elever pekplattor.
Regeringen vill också utveckla skolorna genom att modernisera lärandemiljöerna och digitalisera läromaterialet. Finland är redan nu ett av de ledande länderna då det gäller modernt lärande. Vi måste fortsätta på denna väg. Sätten att lära elever samt lärandemiljöerna inom den grundläggande utbildningen bör moderniseras så att de kan svara på kommande utmaningar. I dagens läge behöver man datakunskaper inom alla branscher.
Att förnya skolan genom digitalisering betyder inte besparing, utan det betyder en äkta vilja att förbättra elevernas möjlighet att klara sig i den moderna, digitala världen. Digitaliseringsreformen kostade 3,5 miljoner euro. Dessa satsningar på elevernas moderna inlärning kommer att betala sig tillbaka mångfalt. Vi hoppas att fler kommuner kommer att ta modell av Vanda.
Anette Karlsson (sd.)
Utbildningsnämnden i Vanda
Fredrik Wickholm (sd.)
Svenska Kommittén i Vanda
Texten är publicerad i Vanda Nytt 2015.