Siirry pääsisältöön

En splittrad arbetsmarknad kräver ett fungerande socialskyddsnät

Arbetsmarknaderna har förändrats. Tidigare jobbade man för en och samma arbetsgivare hela sitt yrkesliv men i framtiden kommer det att vara sällsynt. Min generation, född på 1980-talet, kommer inte att sysselsättas av en och samma arbetsgivare hela sitt yrkesliv. Cirka hälften av min mammas generation har sysselsatts av samma arbetsgivare från skolbänken till pensionsåldern. Mamma har jobbat för olika arbetsgivare, medan min pappa har jobbat för samma arbetsgivare över 30 år.
Själv har jag jobbat på en bensinstation, som deltidsanställd sakkunnig och vikarierat på ett daghem. Jag har varit arbetslös och deltagit i arbetskraftsbyråns arbetspraktik. Trots min unga ålder har jag haft olika yrken – allt från mediebranschen till socialbranschen. Den yngre generationens arbetsliv är splittrat, mångsidigt och flexibelt. Socialskyddet bör motsvara den nya generationens behov.
En snabbt förändrad arbetsmarknad orsakar löntagare ofta oönskade perioder av arbetslöshet samt behov av fortbildning. I dagens läge jobbar sextiofem procent av arbetstagarna inom servicesektorn och nya jobb bildas inom små och medelstora företag. Fabriker stängs och hundratals människor mister sitt jobb – Finland är i kris. Det finns inte jobb. Hundratusentals människor är utan jobb och antalet nya arbetslösa ökar årligen katastrofalt.
Med bra tur kan arbetslösa efter en kort tid hitta ett nytt jobb, en studieplats eller grunda ett eget företag. Vissa måste flytta till en annan ort för att få ett arbete. Även jag har flyttat på grund av arbete. För unga, som bor på hyra, är det kanske lättare att byta ort än för de som har barn och möjligen egnahemshus. Allt fler, oavsett av ålder eller utbildning, kommer att drabbas av arbetslöshet. Deltidsjobb såsom också snuttjobb blir allt vanligare och vanligare.
Nu planerar regeringen och arbetsminister Jari Lindström (sf.) att göra nedskärningar i den inkomstrelaterade dagpenningen, att förlänga prövotiden och att göra det lättare att kedjekoppla visstidsanställningar. Inget av regeringens förslag kommer att stöda arbetssökande att få jobb. Regeringens planer kommer att öka instabilitet på arbetsmarknaderna och antalet fattiga löntagare tilltar.
För tillfället får man inkomstrelaterad dagpeng fem dagar i veckan högst femhundra dagar. Den inkomstrelateradedagpenningen är speciellt viktig för att upprätthålla en stabil vardag då man blir arbetslös. Det tjänar ingen att t.ex. en familj måste avstå från sitt egnahemshus eller på något annat sätt betydligt inskränka sitt liv, bara för några månaders arbetslöshet. Jag hoppas, att regeringen upphör med att försämra arbetstagarnas situation och istället fokuserar sig på att bilda nya arbeten, öka tillväxten och köpkraften. Socialskyddet bör reformeras så det motsvarar nutidens behov.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 6.9.2015 i Vasabladet.