Siirry pääsisältöön

Vård inom sju dagar

Primärhälsovården har blivit åsidosatt av specialsjukvården allt för länge. Vårdcentraler är tvungna att bedriva verksamhet med knapphändiga resurser, vilket har lett till att människor inte får mottagningstider då de behöver dem. Detta sker också i Borgå. För inte så länge sedan blev min tvååring erbjuden endera brådskande mottagning eller mottagningstid två månader senare. Båda alternativen var dåliga.

Regeringen Marin har utarbetat, utöver social- och hälsovårdsreformen, en lag som innebär en sjudagars vårdgaranti för primärvården. Därtill kommer vårdgarantin inom tandsjukvården att förkortas till tre månader. Dessa målsättningar är ambitiösa, men samtidigt viktiga och möjliga att förverkliga. Många åkommor och problem bör skötas i primärvåden – innan de förlängs och förvärras. Detta är inte bara mänskligt rätt, utan det är också vettigt för folkhälsan och ekonomin. Vi måste satsa på att göra hälsocentralerna till attraktiva arbetsplatser samt förbättra personalens välmående i arbete.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 11.1.2022 i Östnyland.