Siirry pääsisältöön

Puhe 12.12.2018 valtuuston kokouksessa - Itä-Uudenmaan turvallisuusohjelma 2018-2021

Värderade ordförande, hyvät valtuustokollegat ja muut läsnäolijat

Aluksi haluan kiittää turvallisuusohjelman valmistelijoita mielenkiintoisesta kokonaisuudesta. Ohjelmassa on hyvin kattavasti esitelty alueemme tilannetta. Toimenpide-ehdotukset ovat myös hyviä, mutta meidän tulee varmasti pohtia näitä asioita vielä syvällisemmin.

Turvallisuusohjelmasta ilmenee, että iäkkäiden tapaturmista yleisimpiä ovat kaatumiset tai matalalta putoamiset, joita on noin 80 prosenttia tapaturmista. Suomessa kuolee vuosittain noin tuhat ikäihmistä kaatumisen tai putoamisen takia. Tämä on järkyttävää.

Turvallisuusohjelmassa toimenpidesuostituksena esitetään senioriliikuntaan ja tasapainoa parantavaan toimintaan panostamista. Se on hyvä asia. Itäisen Uudenmaan kuntien tulee myös kiinnittää enemmän huomiota katujen kuntoon, erityisesti talviaikaan. Lumiset ja liukkaat jalkakäytävät on aurattava ja hiekoitettava, tarvittavat valaistukset asennettava ja esteettömyyttä on parannettava yleisesti. Lisäksi kunnissa tulisi jakaa iäkkäille kuntalaisille liukuesteet sekä kävelysauvat. Iäkkäälle liikkujalle sauvat antavat tukea liikehallintaan ja kaatumisriski vähenee. Olen tehnyt tästä aloitteen ja odotan vastausta mielenkiinnolla.

Hyvät valtuutetut,

Toinen merkittävä asia turvallisuusohjelmassa oli palokuolemien määrä. Suomessa kuolee tulipaloissa enemmän ihmisiä kuin muissa Pohjoismaissa. Ohjelmassa todetaan, että suurten ikäluokkien ikääntyessä palokuolemien määrän on ennustettu edelleen kasvavan.

“Ikääntyneiden asuntojen paloturvallisuudessa on usein kehitettävää, eikä ikääntynyt itse välttämättä huomaa näitä puutteita tai pysty toimimaan niiden poistamiseksi. Esimerkiksi katossa olevan palovaroittimen pariston vaihtaminen voi olla ikääntyneelle vaikeaa.” Turvallisuusohjelmassa toimenpiteeksi esitetään viranomaistahojen yhteistyö elä- keläisjärjestöjen kanssa ikäihmisten turvallisuustietoisuuden lisäämiseksi. Lisäksi esitetään, että kotihoitohenkilökunnan turvallisuusosaaminen paranee.

Nämä ovat hyviä tavoitteita, mutta kaikki ikäihmiset, erityisesti maalla asuvat, eivät välttämättä osallistu aktiivisesti erilaisten järjestöjen ja kerhojen toimintaan. Heillä ei välttämättä ole tietokoneita tai muita keinoja, joiden kautta he voisivat omatoimisesti hakea tietoa. Siksi on tärkeää, että me varmistamme, että tieto kulkee Porvoossa kaikkiin koteihin.

Toinen huomio on se, että kotihoidon henkilökunnalla on jo nyt todella kiire hoitotehtävien suorittamisessa. Heillä ei aina ole mahdollisuutta lakisääteisiin taukoihin tai edes siihen, että he saisivat hoidettua hoitotyön hyvin. Porvoossa tulee kiinnittää erityistä huomiota siihen, että kotihoidon henkilökunnalla on riittävästi aikaa hoitaa asiakkaita sekä huomioida turvallisuuteen liittyvät asiat - jos aikaa ei ole tarpeeksi, ei kotihoidon henkilöstön turvallisuusosaamisen parantaminen auta yksin asuvia ikääntyneitä. Meidän on varmistettava, että hyvät ideat saadaan toteutettua myös käytännössä. Toivon, että näitä asioita pohditaan vielä syvällisemmin lautakunnassa ja virkamiesten kesken - sekä yhdessä keskustellen kaupunkimme henkilöstön kanssa.

Kiitos!