Siirry pääsisältöön

En trygg omgivning tillhör alla

Pensionärerna är viktiga stöttepelare i vårt samhälle. De sköter om sina föräldrar samt sina barnbarn, de deltar aktivt i olika kultur- och idrottsaktiviteter och därtill arbetar många frivilligt. Värdet på det arbetet kan vi bara uppskatta. Behovet av stöd ökar dock med ålderdomen. Åldrandet skrämmer många. Kroppsliga förändringar, sjukdomar samt en känsla av hjälplöshet är vanliga och naturliga saker som människor oroar sig över då de blir äldre.

Under juletid brukar min gamla mommo (mormors mor) vara närvarande i mina tankar. Då jag var liten bad min mamma och mommo mig att hämta gamla mommo och föra henne till oss. Jag kommer ihåg att vi gick långsamt och i armkrok.

Då förstod jag inte hur skrämmande och svårt det var för gamla mommo att röra sig ute då det var halt. Några gånger föll hon och skadade sin arm. Rädslan för att falla begränsar många äldre människors liv. Enligt Östra Nylands säkerhetsprogram 2018-2021 är
de vanligaste olycksfallen hos äldre personer fall eller fall från låg höjd. De utgör cirka 80 procent av olycksfallen. I Finland dör årligen cirka tusen seniorer på grund av fall eller fall från låg höjd. Detta är upprörande och så kan det inte fortsätta. Det behövs mer hjärta i beslutsfattandet.

I säkerhetsprogrammet presenterar man motion och balansträning för seniorer som en utvecklingsåtgärd. Det är en bra sak. Östra Nylands kommuner bör också fästa mer uppmärksamhet på gatornas underhåll, speciellt på vintern. Snöiga och hala gator måste plogas och sandas, belysningen måste vara tillräcklig och tillgängligheten måste förbättras. Därtill borde kommunerna dela ut halkskydd och gångstavar till seniorer. För seniorer ger stavarna stöd och risken att falla minskar. En trygg omgivning ökar välmående och möjliggör att fler äldre kan bo hemma längre.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 14.12.2018 i Östnyland.