Siirry pääsisältöön

Lapset, nuoret ja valtuuston päätökset

On ilahduttavaa, että lasten ja nuorten asiat sekä valtuuston päätökset kiinnostavat ja herättävät keskustelua. Oppivelvollisuusiän nostaminen on tärkeä uudistus, joka tulee toteuttaa seuraavalla hallituskaudella. Monen asiantuntijan ohella myös Opetusalan Ammattijärjestö OAJ kannattavat sitä. Varhaiskasvatuksen osalta esiopetus muutettiin velvoittavaksi viime kaudella, sosialidemokraattisen opetusministerin johdolla. Pitkän tähtäimen tavoitteena tulee olla maksuton varhaiskasvatus. SDP:n vaihtoehtobudjetissa esitetään subjektiivisen päivähoito-oikeuden palauttamista, ryhmäkokojen pienentämistä ja maksujen alentamista. Lisäksi haluamme edistää ”Suomalaista Islannin mallia”, joka sisältää muun muassa kokonaisen koulupäivän periaatteen. Porvoossa kolmiportainen tuki toimii melko hyvin, viime vuonna vain yksi porvoolaisnuori jäi ilman päättötodistusta. Oikea-aikainen tuki on keskeisessä roolissa, sillä sen avulla voidaan ennaltaehkäistä isoja pulmia. Tästä aiheesta olen kirjoittanut laajemmin (14.3.2018) Uusimaassa.

Lastenohjaaja-Sosionomina olen työskennellyt muun muassa päiväkodeissa ja tiedän, millaista arki siellä on. Siksi olin tyytyväinen, kun onnistuimme yhteistyöllä yli puoluerajojen varmistamaan, ettei Porvoo suurentanut lapsiryhmiä tai poistanut subjektiivista päivähoito-oikeutta, vaikka maan hallitus sitä vaati. Porvoon sivistyslautakunnassa demarit myös esittivät, että kaupunki hakisi mukaan 5-vuotiaiden maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeiluun, mutta sille ei valitettavasti tullut tukea.

Valtuustossa käytiin laaja keskustelu, jonka jälkeen äänestettiin useista esityksistä, jotka liittyivät lastentarhanopettajien palkkoihin. Valtuuston enemmistö, minä mukaan lukien, ei tukenut esitystä, jossa valtuusto olisi euromääräisesti päättänyt lastentarhanopettajien palkankorotuksista. Syynä, ainakin minun ryhmälläni oli, ettei valtuusto voi hallintosäännön mukaan päättää yksittäisen henkilöstöryhmän palkankorotuksista. Jos olisimme niin tehneet, olisimme syyllistyneet toimivallan ylitykseen. Silloin kaupunginhallituksen olisi täytynyt laillisuusvalvonnan pykälän kohdalla todeta, että kuntalain mukaan kaupunginhallituksen on jätettävä päätös toimeenpanematta. Tämä tieto on saatu sekä Kuntaliiton asiantuntijoilta, että omalta henkilöstöjohtajaltamme Anu Kalliosaarelta. Me sosialidemokraatit olemme tarkkoja siitä, että asiat tehdään oikein ja kestävästi, jotta kuntalaiset voivat luottaa, että tehdyt päätökset toteutuvat. Porvoolaisille olisi todella harmillista ja hämmentävää, jos valtuusto tekisi päätöksen, jota ei voitaisi toimeenpanna.

Sosiaali-, terveys- ja kasvatusaloilla on työn vaativuuteen nähden pienet palkat. Kaikki hoitajat, lastentarhanopettajat, opettajat ja ohjaajat tekevät arvokasta työtä. Olisi toivottavaa, että näiden ihmisten toimeentuloa parannettaisiin valtakunnallisesti työmarkkinajärjestöjen neuvottelupöydissä. Se olisi oikein ja silloin kaikkia kohdeltaisiin yhdenvertaisesti. Minä tulen aina äänestämään sen mukaan mitä faktat ja sydän sanoo. Ja olen aina valmis keskustelemaan porvoolaisille ja itäuusmaalaisille tärkeistä asioista.

Anette Karlsson

Kirjoitus on julkaistu 24.11.2018 Uusimaassa.