Siirry pääsisältöön

Valtuustoaloite: Kävelysauvat kaikille 70 vuotta täyttäneille

Liikunnalla on paljon suotuisia vaikutuksia elimistön toiminnalle. Se parantaa heikentynyttä sokeriaineenvaihduntaa, vahvistaa luustoa, helpottaa stressinhallintaa, alentaa kohonnutta verenpainetta ja korkeaa kolesterolia sekä pienentää liikapainoa. Se ehkäisee sydän- ja verisuonisairauksia, tyypin 2 (aikuisiän) diabetesta ja tuki- ja liikuntaelinten sairauksia. Liikunta parantaa mielialaa ja torjuu masennusta. Erityisen tärkeää terveysliikunta on iäkkäille.

Liikunta ei estä vanhenemista, mutta sen avulla säilytetään ja parannetaan lihasvoimaa, tasapainoa, liikkuvuutta ja kävelykykyä. Hengitys- ja verenkiertoelimistö tarvitsevat säännöllistä liikuntaa pysyäkseen kunnossa. Valtion liikuntaneuvoston selvityksen mukaan kävely ja muu liikunta ovat kuitenkin vähenemässä ja vain muutama prosentti eläkeläisistä liikkuu sekä kestävyys- että lihaskuntosuositusten mukaisesti. Kestävyysliikuntasuositus täyttyy esimerkiksi kävelemällä ulkona päivittäin.

Sauvakävely on noussut suureen suosioon Suomessa ja sen terveyttä edistävät vaikutukset onkin todettu olevan monipuoliset. Tutkimusten mukaan sauvakävely parantaa kestävyyttä huomattavasti kuntosaliharjoittelua tehokkaammin. Sauvakävely sopii hyvin kaikille. Iäkkäälle liikkujalle sauvat antavat tukea liikehallintaan ja kaatumisriski vähenee.

Porvoon tuoreessa strategiassa linjataan, että kaupunki tukee aktiivista ikääntymistä painottaen terveyttä edistäviä toimenpiteitä. Vuosittain reilu 600 porvoolaista täyttää 70 vuotta. Terveyden ja hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta olisi perusteltua lahjoittaa heille kävelysauvat.

Esitän, että Porvoo lahjoittaa kaikille kyseisenä vuonna 70 vuotta täyttäneille tai täyttäville porvoolaisille kävelysauvat.

Anette Karlsson (sd.)