Siirry pääsisältöön

Höj kvinnorösten

I dessa dagar firar vi den internationella kvinnodagen. Dagen utlystes av FN och firades för första gången den 8 mars 1975, men ända sedan början av 1900-talet har man i många länder firat kvinnodagar för att uppmärksamma kvinnornas rättigheter. Finland beskrivs ofta som ett föregångarland vad gäller jämställdhet och i jämförelse med många andra länder har vi kommit långt. Ändå finns det fortfarande en del att göra.
I mer än 100 år har kvinnor aktivt varit med och byggt upp vårt välfärdssamhälle, men trots det har vi ännu inte uppnått jämn representation av kvinnor och män i de kommunala och nationella beslutsorganen.  Av nuvarande kommunfullmäktigeledamöter i hela landet är endast 36% kvinnor. Situationen i Borgå är något bättre, i vårt stadsfullmäktige är 41% kvinnor.
Kommunalvalet är ett särskilt viktigt val, eftersom de frågor som avgörs på kommunal nivå i den egna staden berör allas vår vardag. I stadsfullmäktige besluts om t ex dagvård, skolor, bibliotek, idrottsplatser, äldrevård, kollektivtrafik, markplanering och trafiklösningar. Även om social- och hälsovården efter reformen inte längre hör till kommunens uppdrag kommer många för invånaren viktiga bastjänster också i fortsättningen att behandlas och beslutas av kommunala förtroendevalda. För att uppnå goda och rättvisa lösningar behöver vi ett fullmäktige med både kvinnor och män, med personer i olika åldrar och med olika kompetenser och erfarenheter.
Anette Karlsson, SPD
Anna Granfelt, Samlingspartiet
Outi Lankia, Centern
Catharina von Schoultz, SFP
Texten är publicerad 7.3.2017 i Östnyland.