Siirry pääsisältöön

Förbättra skolgemenskapen och klassrumsklimatet

Problem med inomhusluften är ett stort problem i Borgå. Byggnaderna måste fixas. Lika viktigt är det att våra daghem och skolor är trygga och främjar barnens utveckling. Det behövs tillräckligt med yrkeskunniga vuxna. För många elever är en till vuxen i klassen en viktig stödperson. Jag har själv jobbat som skolgångsbiträde och vet hur fartfylld stämning det kan vara klassrummet. Läraren fokuserar främst på planering och genomförandet av undervisningen medan skolgångsbiträden hjälper dem som behöver stöd och uppmuntran i sin inlärning. De hjälper också långtidssjuka barn med behandling av sjukdomen och stöder barn som lider av en funktionsnedsättning i deras inlärningsprocess.
Under de senaste åren har man minskat på skolgångsbiträdenas antal. Jag är orolig över hur den här minskningen kan komma att påverka elevernas framtid. Kommer inlärningsproblem och mobbning att öka? Elever bör stödjas i ett tidigt skede och fokus måste riktas på att förbättra gemenskapen i skolorna och klimatet i klassrummen.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 31.3.2017 i Östnyland.