Siirry pääsisältöön

Kieliryhmien välistä yhteistyötä, ei eristämistä

Toisen asteen koulutus on rakenteellisen muutoksen alla. Myös Itä-Uudellamaalla toimivia toisen asteen oppilaitoksia tarkastellaan. Selvitysmies Ole Norrback on tehnyt selvityksen ruotsinkielisen toisen asteen koulutuksen tulevaisuudesta. Selvityksessä esitetään, että toisen asteen koulutuksen järjestämisvastuu tulee antaa tulevaisuudessa pelkästään yksikieliselle, suomen- tai ruotsinkieliselle, toimijalle. Tällä hetkellä Suomessa toimii yksikielisten koulutuslaitosten lisäksi kaksi- ja monikielisiä koulutuslaitoksia.
Porvoo, kuten muukin Itä-Uusimaa on kaksikielistä aluetta. Nuoren työllistymistä edesauttaa sujuva suomen- ja ruotsinkielen taito. Itä-Uudellamaalla toimii kolme koulutusjärjestäjää; kolmikielinen Oy Porvoo International College Ab (Point College), ruotsinkielinen Samkommunen för yrkesutbildning i Östra Nyland (Inveon) ja suomenkielinen Itä-Uudenmaan koulutusyhtymä (Porvoon Amisto). Näiden kolmen koulutuksen järjestäjän lisäksi ruotsinkielinen Prakticum tarjoaa toisen asteen koulutusta Porvoossa.
Norrbackin selvityksessä esitetään, että Inveon kokonaisuudessaan ja Point Collegen ruotsinkielinen opetus siirrettäisiin uuden koulutuksen järjestäjän alaisuuteen. Saman koulutuksenjärjestäjän alaisuuteen tulisi myös Prakticum ja Axxell, jotka toimivat mm. Helsingissä ja Turussa. Mielestäni Itä-Uudellamaalla ei tule erotella suomen- ja ruotsinkielistä koulutusta toisistaan. Alueen elinkeinoelämän ja kasvun kannalta on tärkeää, että päätöksenteko säilyy lähellä sekä suomen- että ruotsinkielisen toisen asteen koulutuksen suhteen. Myös Point Collegen erinomaiset esimerkit toimivasta monikielisyydestä on tulevaisuutta. Sitä ei tule purkaa ja lokeroida eri kieliryhmien edustajia omiin poteroihinsa.
Porvoossa on suunniteltu yhteiskampusta suomen- ja ruotsinkieliselle toisen asteen koulutukselle. Tämä hanke on tervetullut ja se hyödyttää kaikkia alueen toisen asteen oppilaitoksia ja opiskelijoita. Esimerkiksi Inveonin vanhat ja rapautuneet tilat heikentävät koulutuksen laatua sekä madaltavat koulun vetovoimaa. Uusi kampus tukee Inveoinin toiminnan kehittämistä. Yhteiskampuksen tiloja ja kalustoa voidaan hyödyntää yhteisesti sekä suomen- että ruotsinkielisessä koulutuksessa. Luonnollinen kaksikielisyys ja laadukas koulutus palvelevat opiskelijoita, elinkeinoelämää ja koko alueen kasvua ja kehitystä.
Itä-Uudellamaalla koulutuksen järjestämislupa tulee myöntää kuntayhtymälle, jonka alaisuudessa on kaikki itäuusmaalaiset toisen asteen oppilaitokset, opetuskielestä riippumatta. Ei ole tarkoituksenmukaista siirtää Itä-Uudenmaan ruotsinkielisen toisen asteen koulutuksen päätösvaltaa Helsinkiin. Porvoo, kuten muukin Itä-Uusimaa on kasvavaa aluetta ja tulevaisuudessakin alueella tullaan tarvitsemaan laadukasta suomen- ja ruotsinkielistä toisen asteen koulutusta. Pidetään alueen koulutuksesta kiinni!
Anette Karlsson