Siirry pääsisältöön

Samarbete mellan språkgrupperna, inte isolering

Andra stadiets utbildning genomgår en strukturell förändring. Också i östra Nyland granskas utbildningen på andra stadiet. Utredningsman Ole Norrback har gjort en utredning om framtiden för andra stadiets utbildning på svenska. I utredningen föreslås att utbildningsansvaret i framtiden ska ges enbart till enspråkiga, finsk- eller svenskspråkiga, utbildningsanordnare. För tillfället finns det i Finland såväl enspråkiga som två- och mångspråkiga utbildningsanstalter.
Borgå är liksom resten av östra Nyland en tvåspråkig region. De unga har lättare att får arbete om de har goda kunskaper i finska och svenska. Det finns tre utbildningsanordnare i östra Nyland: trespråkiga Oy Porvoo International College Ab (Point College), svenska Samkommunen för yrkesutbildning i östra Nyland (Inveon) och finskspråkiga Itä-Uudenmaan koulutusyhtymä (Porvoon Amisto). Utöver dessa tre utbildningsanordnare har svenska Prakticum utbildning på andra stadiet i Borgå.
I Norrbacks utredning föreslås att Inveon i sin helhet och Point Colleges svenska undervisning flyttas över till en ny utbildningsanordnare. Också Prakticum och Axxell, som fungerar i bl.a. Helsingfors och Åbo, föreslås gå samman till samma nya utbildningsanordnare. Jag tycker att vi i östra Nyland inte ska separera den finsk- och den svenskspråkiga utbildningen. Det är viktigt med tanke på regionens näringsliv och tillväxten att beslutsfattandet finns nära både när det gäller den finsk- och den svenskspråkiga utbildningen. Också Point Colleges utmärkta exempel på fungerande mångspråkighet pekar mot framtiden. Den ska inte upplösas och placeras i egna lådor för respektive språkgrupp.
Ett gemensamt campus för andra stadiets utbildning på finska och svenska planeras i Borgå. Detta projekt är välkommet och alla läroanstalter och studerande på andra stadiet i regionen drar nytta av det. Till exempel Inveons gamla och nedgångna lokaler försämrar kvaliteten på utbildningen och minskar skolans dragningskraft. Det nya campuset stöder utvecklingen av Inveons verksamhet.
Det gemensamma campusets lokaler och materiel kan utnyttjas gemensamt i såväl den finsk- som svenskspråkiga utbildningen. En naturlig tvåspråkighet och kvalitativ utbildning stöder de studerande, näringslivet och hela regionens tillväxt och utbildning.
Anordnartillståndet för utbildningen i östra Nyland bör beviljas en samkommun för alla andra stadiets läroanstalter i regionen, oberoende av undervisningsspråk. Det är inte ändamålsenligt att flytta beslutsmakten om andra stadiets svenskspråkiga utbildning från östra Nyland till Helsingfors. Borgå är i likhet med resten av östra Nyland en region i tillväxt och den kommer också i framtiden att behöva kvalitativ utbildning på andra stadiet på såväl finska som svenska. Låt oss hålla fast vid utbildningen i regionen!
Anette Karlsson
Kolumnen är publicerad 22.1.2015 i Östnyland.