Siirry pääsisältöön

Puheenvuoroni SDP:n 44. puoluekokouksessa

Sivistyspoliittisen tulevaisuusohjelman lähetekeskustelu:

Hyvä puoluekokous, bästa kamrater

Oikeudenmukaisuus, kansan sivistäminen ja heikoimpien puolustaminen kuuluvat niihin asioihin, joita sosialidemokraatit ovat vaalineet vuosikymmeniä. Nyt on aika nostaa sosialidemokratian ydin, sivistys, ihmisten elinpiirin keskiöön.

Kaikessa demokratian kehittämisessä valokeila täytyy pitää kansalaisissa, sivistyksessä ja elinikäisessä oppimisessa. Sivistyksen merkitystä ei demokratian näkökulmasta voi liiaksi korostaa – karkeasti ottaen demokratian kannalta on aivan sama äänestävätkö ihmiset vai eivät, jos he eivät tiedä lainkaan miksi, mitä ja mihin se vaikuttaa. Nyt SDP:n on aika tehdä uudistavaa ja entistä rohkeampaa koulutuspolitiikkaa.

Mielestäni sivistyspoliittisessa tulevaisuusohjelmassa on hyviä tulevaisuuden visiota. Näitä, me tarvitsemme. Mielestäni ohjelman nimen voisi muuttaa koulutuspoliittiseksi tulevaisuusohjelmaksi, jolloin se vastaa ohjelman sisältöä paremmin.

Kannatuspuheenvuoro puheenjohtajaehdokas Jutta Urpilaiselle:


Hyvä puoluekokous, bästa kamrater

Kun olin ehdolla SONKin puheenjohtajaksi, minulta kysyttiin ketä demaria arvostan, vastasin kysymykseen kolme nimeä, nimittäin Tarja Halosen, Aleksi Kaleniuksen ja Jutta Urpilaisen. Perusteiluina oli Tarjan lämpö, Aleksin asiaosaaminen ja Jutan osaaminen sekä johtaminen.

Olen nyt yli vuoden seurannut läheltä Jutan toimintaa, ja olen oppinut häneltä suunnattomasti. Aina en ole hänen kanssaan samaa mieltä, mutta aina olen arvostanut häntä suuresti. Jutta on osaava, rehellinen ja eteenpäinkatsova politikko.

Hänen kaltainen rohkea tulevaisuuteenkatsova nainen kykenee johtamaan meidät vaalivoittoon. Taloudellisesti vaikeina aikoina hän on tehnyt erinomaista työtä valtiovarainministerinä. SDPn puheenjohtajan pitää kyetä puolueen lisäksi johtamaan Suomea. Jutta on osoittanut kykynsä, hän on valmis pääministeriksi. Valitaan Jutta puheenjohtajaksi ja viedään SDP yhdessä vaalivoittoon ja Suomen suurimmaksi puolueeksi. Låt oss välja Jutta så vi kan tilsammans föra SDP till en valvinst och till Finlands största parti.

Kannatuspuheenvuoro varapuheenjohtajaehdokkaalle Sanna Marinille:

Hyvä puoluekokous, bästa kamrater

Muutama vuosi sitten tutustuin Sanna Marinin. Jo silloin Sanna oli määrätietoinen ja rohkea henkilö. Viimeisten vuosien aikana Sannan kasvu politikkona on ollut silmiähäikäisevää. Hänen osaamisensa ja innostuksensa paremman tulevaisuuden puolesta on ihailtavaa. Hän uskaltaa tuoda kantansa rohkeasti esiin puolustaen tasa-arvoa, hyvinvointia ja demokratiaa. SDP tarvitsee Sannan kaltaista osaajaa, äänestäkää Sannaa varapuheenjohtajaksi.

Jag bekantade mej med Sanna Marin för ett par år sedan. Sanna är målmedveten och en modig person. Under de senaste åren har man kunnat se hur Sanna har växt som politiker. Hennes kunnande och angagemang för en bättre framtid är beundrandsvärt. Hon vågar föra fram sin åsikt och försvara jämlikhet, välfärd och demokrati. SDP behöver en talang som Sanna, rösta på Sanna till viceordförande.

Puheenvuoro aloitteen 65 Vanhemmuuden kustannukset tasattava puolesta:


Hyvä puoluekokous, bästa kamrater

Vanhempien työssäkäynti on Suomalaisen hyvinvointivaltion kulmakivi. Työn ja perhe-elämän yhdistämisen mahdollistavista palveluista tärkein on kunnallinen päivähoito, joka paitsi takaa lapsille tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen, myös tukee naisten työssäkäyntiä.

Naisten ja etenkin nuorten naisten asema työmarkkinoilla on verrattain heikko. Jos työsuhde on, on se todennäköisesti määräaikainen. Palkkatasokin on hieman heikompi kuin vastakkaisen sukupuolen omaavalla kollegalla.

Keskeinen osa ongelmaa on vanhemmuuden kustannusten epätasainen jakautuminen työnantajien kesken. Edelleenkin naisvaltaisten alojen työnantajat ja työntekijät kantavat rahallisen vastuun Suomen lapsista. Näiden kustannusten tasaisempi jako työnantajien kesken on yksi ratkaisu tilanteeseen. Meidän sosialidemokraattien tulee olla eturintamassa tasa-arvoisen vanhemmuuden ja työelämän puolustamisessa.

Esitän, että puoluekokous hyväksyy aloitteen 65.

Puheenvuoro sivistyspoliittisen tulevaisuusohjelman päätöskeskusteluun:

Hyvä puoluekokous, bästa kamrater

Sosialidemokraattisten Opiskelijoiden puolesta olen pettynyt siihen, että sivistyspoliittista tulevaisuusohjelmaa ei saatu kasaan sellaisella tavalla, että se voitaisiin hyväksyä tässä puoluekokouksessa.

Sosialidemokraattisen puolueen kannalta on tärkeää, että saadaan aikaan ohjelma joka aidosti katsoo tulevaisuuteen ja aidosti on jäsenistön mielipiteiden mukainen. Siksi kannatan esitystä, että ohjelma palautetaan valmisteluun.

Tehdään ohjelmasta entistä parempi ja nostetaan tulevaisuudessa sivistys SDP:n keskiöön.

Puheenvuoro aloitteen 98 Maksuton korkeakoulutus säilytettävä kaikille opiskelijoille puolesta:

Hyvä puoluekokous, bästa kamrater

Haluan kiittää hienoista puheenvuoroista, joita minua edellä on pidetty.

Haluan muistuttaa puoluekokousta siitä, että Forssan ohjelmassa on mainittu, että koulutuksen tulee olla maksutonta kaikissa oppilaitoksessa.

Meidän sosialidemokraattien ei tule kannattaa maksullista koulutusta missään muodossa, ei suomalaisille, ei eurooppalaisille, ei EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille. Ei ole olemassa mitään me ja he, on vain olemassa me kaikki. Solidaarisuus on tärkeää, ja on tärkeää että jokaisella on maksukyvystään, sosiaalisesta ja etnisestä taustastaan riippumatta mahdollisuus kouluttautua. Sivistyksen merkitystä ei voi riittävästi korostaa kun puhutaan demokratiasta, tasa-arvoisesta yhteiskunnasta – niistä arvoista joita me sosialidemokraatit kannatamme.

Sosialidemokraatit ovat kautta aikojen rohkeasti puolustaneet maksutonta koulutusta ja liikkeemme yksi perusarvo on sivistys, joka kuuluu kaikille. Me demarit emme saa olla se liike joka romuttaa yhden yhteiskuntamme menestyksen kulmakiven, nimittäin koulutus, johon jokaisella on mahdollisuus osallistua sosioekonomisesta taustasta riippumatta. Meidän sosialidemokraattien tulee pitää kiinni meidän omasta luomuksestamme, maksuttomasta koulutuksesta.

Toivon, että puoluekokous äänestää Mikko Valtosen esittämän muutosesityksen puolesta. Toivon, että puoluekokous äänestää maksuttoman koulutuksen puolesta. Minä kannatan Mikko Valtosen muutosesitystä.

SDP:n 44. puoluekokous pidettiin 8.-10.5.2014 Seinäjoella. Puoluekokouksen videotallenne on nähtävissä täältä.

Tunnelmia puoluekokouksen jälkeen:

SDP:n 44. mielenkiintoinen, mutta myös raskas, puoluekokous on nyt takana. Olin ensimmäistä kertaa virallisena kokousedustajana, viimekerralla olin paikalla tarkkailijana. Oli hienoa osallistua aktiivisesti keskusteluun, vaikka kaikki päätökset eivät menneetkään toiveideni mukaisesti. Olen erityisen onnellinen siitä, että puheenjohtajistossa istuu nyt Antti Lindtman ja Sanna Marin. Suuret onnittelut myös Antti Rinnelle, Krista Kiurulle, Tarja Filatoville sekä kaikille muille puoluehallitukseen ja valtuustoon valituille.

Nyt on enää kaksi viikkoa eurovaaleihin. Sosialidemokraateilla on aito mahdollisuus nousta europarlamentin suurimmaksi ryhmäksi. Nyt meidän kaikkien sosialidemokraattien tulee nostaa katse tulevaan ja tehdä töitä yhdessä, jotta vaalivoitto voidaan saavuttaa. SDP:n tavoite on nousta Suomen suurimmaksi puolueeksi eduskuntavaaleissa 2015 – minä uskon, että tämä on mahdollista. Toveri on toverille toveri, vaikka aina ei omat toiveet toteutuisikaan. Tasa-arvo, oikeudenmukaisuus, solidaarisuus, sivistys ja työ ovat asioita joihin minä uskon, ja joiden eteen tulen myös tulevaisuudessa tekemään töitä.