Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Borgå till en av ICANs kärvapenfria städer

Kärnvapen hotar hela mänsklighetens existens. Den destruktiva kraften av världens över 15 000 kärnspetsar räcker till för att göra jorden obeboelig många gånger om. Kärnvapen är inte medel för krigsföring utan medel för att utplåna. Bara en enda kärnsprängning i Europa kan utsträcka sina förstörande effekter över hela kontinenten, även för Finland och finländarna. Det är därför viktigt att vi på olika sätt får ett slut på årtionden med dödläge gällande kärnvapennedrustning.

International Campaign to Abolish Nuclear Weapons (ICAN) är en internationell koalition av civilsamhällesorganisationer vars syfte är att kärnvapen ska förbjudas. ICAN-kampanjen tilldelades Nobels fredspris 2017.

För cirka fem år sedan lyckades kampanjen påbörja en förhandlingsprocess i Förenta nationerna, som har lett till att FN:s konvention om kärnvapenförbud godkänts och öppnats för underteckning. De alliansfria EU-länderna Irland, Österrike, Cypern, Malta och Sverige deltog i förhandlingarna från första början. Det är mycket beklagligt att Finland inte var bland de här staterna. En finländsk underteckning och ratifikation skulle vara ett viktigt ställningstagande för en kärnvapenfri framtid. 84 % av finländarna är för att Finland ansluter sig till FN-avtalet, enligt en opinonsundersökning.

Även kommuner och städer har haft möjlighet att delta i detta fredsarbete och ansluta sig till ICAN:s kärnvapenfria städer och kommuner. I nätverket hittas nordiska kommuner så som Oslo, Lillehammer och Vega, samt en rad europeiska städer t.ex. Berlin, Paris och Barcelona. I initiativet ICAN Cities Appeal förväntas städerna och kommunerna stå emot kärnvapen och utforska åtgärder som främjar kärnvapennedrustning och en nationell signering av konventionen. Därtill vidta åtgärder för att säkerställa att förvaltade kommunala medel inte investeras i kärnvapenindustrin.

Med hänvisning till ovanstående och med anledning av att det är 75 år sedan Hiroshima och Nagasaki föreslår jag att Borgå ansluter sig till ICANs kärnvapenfria städer och jobbar för att stadens medel inte investeras i kärnvapenindustrin.

Anette Karlsson (sdp)