Siirry pääsisältöön

Anette Karlsson leder finlandssvenska sossarna i östra Nyland

Finlands svenska socialdemokrater i östra Nyland höll sitt årsmöte i Borgå på Folkets hus i Tolkis på söndagen (18.8). Årsmötet valde enhälligt borgåbon Anette Karlsson att fortsätta som ordförande år 2020. Till styrelsen valdes Kjell Grönqvist (Sibbo), Bengt Dahlqvist (Borgå), Ove Blomqvist (Borgå), Torbjörn Bergström (Lovisa) och Dorita Sjöholm (Lovisa).

Starkare intressebevakning

Efter vårens riksdagsval blev östligaste delen av Nyland utan en egen riksdagsledamot. Regionens möjligheter att påverka rikspolitiken försämrades. Behovet av ett starkt regionalt samarbete blev tydligare än någonsin tidigare.

- Social- och hälsovårdsreformen kommer att beröra vår region på många sätt. För tillfället jobbar ministeriet, tillsammans med de nyländska kommunerna, med en särlösning för Helsingfors och Nyland. För vår region är det viktigt att beslutsfattande gällande socialtjänsterna och bashälsovården hålls i våra egna händer, kommenterar Anette Karlsson.

Social- och hälsovårdsreformen är inte den enda stora frågan för regionen. Trafikförbindelserna, i första hand busstrafiken och på lång sikt en tågbana, måste utvecklas och förbättras.

- Östra Nyland bör vara en naturlig del av huvudstadsregionens pendlingsområde, vilket betyder att det ska vara möjligt att smidigt, kostnadseffektivt och klimatvänligt röra sig från regionen till och från huvudstaden.

Borgå Svenska Socialdemokrater, Ernestas Socialdemokratiska förening, Lovisa Svenska Socialdemokratiska förening, Pernå Socialdemokrater - Pernajan Demarit rf och Sibbo Socialdemokrater bildar tillsammans Finlands svenska socialdemokrater i östra Nyland.