Siirry pääsisältöön

Växelvist boende borde vara ett genuint alternativ

Barn har rätt till båda sina föräldrar, men den nuvarande lagstiftningen gör det svårare att förverkliga för barn vars föräldrar har skilt sig. Även om allt fler föräldrar vid skilsmässan väljer att barnet bor lika mycket hos båda föräldrarna, kan endast den ena föräldern få stöd av samhället.

Till exempel kan barnbidraget inte delas och betalas till två olika konton och barnet beaktas bara i den ena förälderns bostadsbidrag, även om föräldrarna har gemensam vårdnad och ett avtal om växelvist boende.

Barn behöver tillräckligt med utrymme, därför kan växelvist boende inte förverkligas i en liten etta. Alla föräldrar har inte ekonomiska möjligheter att genomföra växelvist boende, även om viljan skulle finnas. Faktum är att i dagens läge har höginkomsttagare bättre möjligheter att ordna vecka-vecka-boende. Så borde det inte vara. Alla familjer, oberoende av inkomster, borde ha möjlighet att dela jämnt på föräldraskapet genom växelvist boende.

Enligt lagen kan barn bara ha en officiell adress och många tjänster är kopplade till den, bland annat avgiftsfri skolskjuts. Enligt lagen och högsta domstolens domslut från år 2006 ansvarar vårdnadshavaren om elevens skolskjuts från andra adresser. Med tanke på växelvist boende är detta problematiskt, eftersom alla föräldrar inte har möjlighet att själva skjutsa barnet till skolan eller betala för skjutsen. Kommunerna kan välja att erbjuda skjuts också från andra adresser, men barn har inte rätt till skolskjuts från båda sina hem. Här behövs en ändring.

Utredningar har gjorts ifall lagen om hemkommun kunde ändras så att ett barn skulle kunna ha två officiella adresser. Det har framkommit att det skulle vara problematiskt. I stället kunde man dock skriva in i magistratens register att barnet har växelboende, och då kunde dessa familjers situation kunna beaktas på ett bättre sätt. Det skulle vara en förbättring.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 24.8.2018 i Östnyland.