Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Stöd till närståendevårdarna

Närståendevårdarna gör ett mycket värdefullt arbete. De hjälper och stöder sina närmaste i vardagslivet dygnet runt, varje dag i veckan. Hur betungande närståendevårdarbetet är har inte att göra med den nära anhörigas ålder.

I en studie som gjorts i Tammerfors universitet (2014) framkommer det att ifall vi inte skulle ha närståendevårdare i Finland, skulle kostnaderna vara 2,8 miljarder euro dyrare än i dagsläget. Närståendevårdarna tänker knappast på att de sparar samhällets pengar då de tar hand om sin närmaste. Beslutsfattare borde dock se hur stor betydelse och inverkan närståendevårdanas arbete har och värdesätta deras arbete mer.

Att människor tar hand om varandra av kärlek ska inte leda till uttmattning på bekostnad av egen hälsa. Närståendevårdarna måste stödas ekonomiskt, men de ska också ha möjligheten att regelbundet få återhämta sig och vila utan oro för hur den närmaste klarar sig då de lämnar hen i kommunens vård. Alla närsåendevårdare skall ha rätt till motion och andra möjlihgeter till delaktighet i samhället. Vi måste följa med hur betungade närståendevårdandet är, för att förhindra att närståendevårdarna drabbas av burnout. Ifall närståendevårdaren utmattas får vi i värsta fall två patienter istället för en.

Vi föreslår att Borgå gör en utredning där det framkommer hur betungande närståendevårdandet är och hur närståendevårdarna mår. Borgå utreder på samma gång hur vi kunde förbättra närståendevårdarnas välmående och öka deras möjligheter till motion och annan delaktighet. Det utreds också ifall det vore möjligt att erbjuda närståendevårdarna ett motions- och kulturpass.


Anette Karlsson
Tom Ingelin
Marianne Korpi
Marko Piirainen
Tapani Eskola
Matti Valasti
Riitta Ahola
Markus Hammarström