Siirry pääsisältöön

Valtuustoaloite: Ensiapukoulutusta opetushenkilöstölle

Perusopetuslain mukaan jokaisella lapsella on oikeus turvalliseen oppimisympäristöön. Koulujen tulee huolehtia kouluyhteisön turvallisuudesta ja kaupungin on tuettava opetushenkilöstöä tässä tehtävässä. Porvoo on järjestänyt koko kaupungin henkilöstölle suunnattuja hätäensiapu- ja EA1 koulutuksia. Yhteen koulutuskertaan mahtuu maksimissaan 16 osallistujaa ja hätäensiapukortti on voimassa 3 vuotta. Porvoossa on paljon opetushenkilöstöä ja olisi tärkeää varmistaa, että koko opetushenkilöstön hätäensiapuosaaminen on ajan tasalla.
Pääosa koulutapaturmista on lieviä, jolloin opettajan, terveydenhoitajan tai muun aikuisen antama ensiapu on ainoa tarvittava apu ja hoito. Koulussa on kuitenkin oltava ensiapuvalmius myös vakavien tapaturmien varalta. On todettu, että henkilöt, jotka ovat harjoitelleet ensiapua, ovat valmiimpia toimimaan omaksumiensa mallien ja mielikuvien mukaisesti kuin taitoja harjoittamattomat. Opettajien ja muun henkilökunnan ensiaputaitojen lisääminen on yksi tärkeä tekijä kouluajan turvallisuuden parantamisessa.

Esitän, että Porvoo tarjoaa koko opetushenkilöstölle hätäensiapukoulutusta ja varmistaa, että opetushenkilöstön ensiaputaidot ovat ja pysyvät ajan tasalla.

Anette Karlsson (sd.)