Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Utbildning inom första hjälpen till lärare och annan undervisningspersonal

Enligt lagen om grundläggande utbildning har alla barn rätt till en trygg inlärningsmiljö. Skolorna bör ta hand om skolgemenskapens säkerhet och staden måste stöda undervisningspersonalen i denna uppgift. Borgå stad har ordnat första hjälpen- och EA1-utbildningar till hela stadens personal. Högst 16 personer ryms med på ett utbildningstillfälle. Kortet som bevisar att man gått utbildningen är tre år i kraft. I Borgå finns det mycket undervisningspersonal och det skulle vara viktigt att se till att deras första hjälpen kunskaper är uppdaterade.

Största delen av olyckorna som sker i skolan är lindriga och då räcker det med lärarens, hälsovårdarens eller någon annan vuxens första hjälpen behandling. Men skolorna måste också vara beredda på att agera ifall allvarligare olyckor sker. Forskningsresultaten i saken tyder på att personer som har övat på första hjälpen är bättre och snabbare på att agera än personer som inte övat på första hjälpen. Lärarnas och övrig undervisningspersonalens första hjälpen kunskaper är en viktig del i att förbättra säkerheten i skolan.

Jag föreslår att Borgå stad erbjuder hela undervisningspersonalen första hjälpen-utbildning och ser till att undervisningspersonalens kunskaper inom första hjälpen är och hålls uppdaterade.

Anette Karlsson (sdp)