Siirry pääsisältöön

Östra Nyland kan vara en föregångare i turism

Nordiska rådets utskott för tillväxt och utveckling i Norden besökte Färöarna i slutet av juni. Vi fick möjlighet att bekanta oss med det lokala näringslivet, speciellt fiskindustrin och turismbranschen.
Industrierna är de största sysselsättarna i regionen och Färöarnas sysselsättningsgrad är 82 procent. Finlands regering har som målsättning att under denna valperiod höja sysselsättningsgraden till 72 procent. Staten och kommunerna måste vidta åtgärder som både stöder sysselsättning och innovativa lösningar, som följer globalt växande trender.
Vi östnylänningar kunde ta modell av Färöarnas satsningar på den internationella turismen. Till exempel Borgå och Lovisa har mycket gemensamt med det exotiska turistmålet, Färöarna. Båda har vacker natur, havsvyer, skärgård, delar av gamla staden samt små butiker, där man kan köpa hantverk och ekologiska produkter. Östra Nylands kommuner har ypperliga möjligheter att öka sysselsättningen i regionen genom att satsa på turism.
År 2012 hade Färöarna ungefär lika lite turister som sydpolen. De förstod att turismen är en växande bransch och att det är vettigt att satsa på branschen. De gjorde videor och kampanjer. Målet var att öka kännedomen om området. Redan år 2015 hade över 200 internationella journalister besökt området och PR-värdet hade stigit från 13 miljoner danska kronor (2013) till 176 miljoner danska kronor. Turistmängderna har ökat årligen och nu är branschen Färöarnas näst största sysselsättare.
Även om östra Nylands vyer är vardag för oss, är det ett exotiskt resemål för många internationella turister. Enligt asiatiska researrangörer är Borgå den trettionde vackraste staden i Europa. Dessutom fungerar Finland som en port både till Asien samt till norra Europa. Borgå och Lovisa har alltså alla förutsättningar att lyckas med att öka turistmängderna, det behövs bara målmedvetna åtgärder – och arbetet måste påbörjas nu.
Östra Nyland kan lära sig mycket av Färöarna gällande utvecklandet av turismen. Vi behöver en ny strategi för marknadsföring av turism, dessutom behövs videor och kampanjer som väcker känslor – också riktade till internationella turister. På det sättet kan vi visa en liten bit av allt det vi har att erbjuda. Enligt forskningen är erfarenhetsturism, matturism och naturturism växande trender.
Turismen är en växande framtidsbransch, där arbetsplatserna finns i regionen också i framtiden. Östra Nyland kan vara en föregångare inom turismbranschen i Finland, liksom Färöarna är i Norden.
Anette Karlsson, politisk rådgivare
Socialdemokraterna i Nordiska rådet

Bekanta dig med Färöarnas strategi här.