Siirry pääsisältöön

Tolkis behöver en skola och ett daghem

Utbildningsnämnden besluter på sitt möte på torsdagen om Tolkis skolors och daghems framtid. En behovsutredning och projektplan för Tolkis skola gjordes i mars 2014. Efter det har det skett förändringar i verksamhetsmiljön, vilket har orsakat ett motiverat behov att ompröva frågan ur ett bredare perspektiv samt att hitta nya lösningar. Socialdemokratiska fullmäktigegruppen tog redan ifjol ställning för att bygga en samlokaliserad skola i Tolkis.
På Tolkisområdet, i Mensas har man planlagt nya tomter för småhus och det är väntat att allt fler barnfamiljer flyttar till området. Enligt utbildningsstyrelsen (2013) har antalet svenskspråkiga elever minskat och antalet tvåspråkiga elever ökat. Det är sannolikt att trenden fortsätter i samma riktning. I många situationer har man kunnat rädda den svenskspråkiga närskolan genom en samlokalisering av språkgrupperna. En samlokalisering sparar också i utrymmeskostnader samt innebär synergiförmåner för båda språkgrupperna. Dessutom har barnen möjlighet att lära känna varandra, vilket minskar fördomarna mellan språkgrupperna.
Vi tycker att en samlokaliserad skola för både finska och svenska elever är ändamålsenligt i Tolkis. En trygg skolväg och en kvalitativ inlärningsmiljö är bra för både Borgå stad samt familjerna. Det är bra att komma ihåg, att då vi fattar beslut om skolnätet, kommer beslutet att ha effekter under de närmaste 50 åren. Vi hoppas och uppmuntrar bildningsnämnden att fatta ett beslut som stöder utvecklandet av Tolkisområdet också i framtiden. Enligt oss är en ny samlokaliserad skola, som inbegriper en tvåspråkig förskola, i Tolkis den bästa lösningen. Därtill bör Tolkisten koulus friska delar ombyggas till ett daghem.
Anette Karlsson
Matti Nuutti
Texten är publicerad 16.6.2016 i Östnyland.