Siirry pääsisältöön

Filialer drabbas först då sparåtgärder genomförs

Det finns två farhågor då det gäller den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland. SFP tror att endast en svenskspråkig utbildningsanordnare, som finner sig i Helsingfors kan trygga den svenskspråkiga yrkesutbildningen i regionen. Däremot tror vi, Inveons personal, lokala företag och Borgå stadsstyrelse att bästa sättet att trygga den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland är en lokal utbildningsanordnare, som erbjuder andra stadiets yrkesutbildning både på svenska, finska och engelska. Alla är oroliga för den svenskspråkiga utbildningens framtid i regionen. Vilken farhåga är då sannolikare? Det är något beslutsfattarna måste avgöra.
Vi vet att filialer drabbas först då sparåtgärder görs. Det har vi sätt fler gånger i Svenskfinland, bl.a. i Lovisa och Raseborg. Vi vill inte att historien återupprepar sig i Borgå. Därför vill vi att beslutsfattandet hålls starkt i östnyländska händer.
Påverkar en två- eller flerspråkig miljö ungas språkkunskaper eller utbildning?
Professor emerita Marketta Sundman har granskat frågan om tvåspråkiga skolor för tankesmedjan Magma år 2013. Hon kunde visa på att tvåspråkighet hos barn verkar leda till ökad kognitiv flexibilitet, bättre förmåga till abstrakt, analytiskt och kreativt tänkande och större beredskap att ta emot och bearbeta ny information. Därtill har ett stort antal undersökningar på olika håll i världen visat att elever i tvåspråkiga skolor uppnår mycket goda resultat. Detta gäller både färdigheterna i de två språken och elevernas allmänna skolframgång. Point College erbjuder redan nu utbildning på tre språk. Studeranden kan studera enbart på sitt eget modersmål, men de har också möjligheten att göra kurser på de andra språken, om de så vill. Unga i Point College har alltså goda möjligheter att förbättra sina kunskaper i både finska och svenska, men också i engelska.
Vi anser att en två- eller flerspråkig lokal utbildningsanordnare bäst tryggar den svenskspråkiga yrkesutbildningen i östra Nyland. Vi tror inte att utbildningen finns kvar i regionen i framtiden ifall besluten om filialen i Östnyland fattas i Helsingfors. En tvåspråkig region som östra Nyland behöver svensk- och finskspråkiga yrkesmänniskor. Därtill behövs kunskaper i engelska allt mer i den internationella världen vi lever i. Därför stöder vi förslaget om att sammanslå Inveon med det lokala Point College – vilka därtill är, enligt utbildningsstyrelsen, de två bästa yrkesskolorna i regionen.
Anette Karlsson
Anita Spring