Siirry pääsisältöön

Miesten asevelvollisus ei ole nykypäivää

Suomessa kaikilla miehillä on asevelvollisuus. Naisilla ei samanlaista velvoitetta ole. Järjestelmä on epäoikeudenmukainen ja se ei edistä tasa-arvoa. Sodan tai kriisitilanteen aikana tarvitaan sekä miehiä että naisia. Ei ole tarkoituksenmukaista kouluttaa pelkästään yksi sukupuoli puolustamaan maatamme. Siksi Suomen tuleekin siirtyä yhtenäiseen sukupuolineutraaliin kansalaispalvelusjärjestelmään.
Kansallisena puolustusratkaisuna yleinen asevelvollisuus on ammattiarmeijaa kestävämpi vaihtoehto, sillä se tukee demokraattista osallistumista turvallisuuspolitiikkaan ja korostaa puolustusvoimien kansallista luonnetta. Rangaistusluonteinen siviilipalvelus sen rinnalla tulee kuitenkin lakkauttaa.
Tulevaisuudessa kaikki nuoret, sukupuolesta riippumatta, tulee kutsua kutsuntoihin, jossa nuorten terveydentila tarkastetaan. Jokaisen nuoren tulee osallistua vähintään puolen vuoden pituiseen kansalaispalvelukseen. Kansalaispalvelus sisältää neljä osiota; asellinen, siviili, kriisinhallinta ja kehitysyhteistyö. Jokaisella nuorella on mahdollisuus valita missä muodossa kansalaispalvelus suoritetaan. Kansalaispalvelukseen sisältyisi myös kaikille pakollinen ensiapu- ja paloturvallisuuskoulutus.
Asepalvelus toimisi nykyisellä tavalla, sisältäen jatkossa myös mahdollisuuden spesialisoitua kyberturvallisuuteen. Siviilipalvelukseen sisältyisi hoiva-alan, rakennusalan, ravintoalan tai it-alan työtehtäviä, esimerkiksi työharjoittelun muodossa. Kehitysyhteistyöpalvelukseen sisältyisi erilaisia kehitysyhteistyöprojekteja, joiden avulla pyritään vähentämään esimerkiksi nälänhätää, epidemioita ja ilmastopakolaisuutta. Kriisinhallintapalvelus sisältäisi koulutusta siitä miten ihmisten tulee toimia erilaisissa kriisitilanteissa, kuten suuronnettomuuksissa, metsäpaloissa ja öljykatastrofeissa.
Kansalaispalveluksen lopussa jokaisen nuoren tulevaisuuden suunnitelmat kartoitetaan ja hänelle tarjotaan opinto- ja uraohjausta. Kaikille yhteisen kansalaispalveluksen avulla vahvistetaan koko ikäluokan kansalaisosaamista ja saadaan kuva koko ikäluokan terveydentilasta. Pelkästään miehille suunnattu asevelvollisuus ei ole nykypäivää. Norja päätti ottaa sukupuolineutraalin asevelvollisuuden käyttöön ensi vuonna. Se koskee vuonna 1997 ja sen jälkeen syntyneitä naisia ja miehiä. Suomessa ei samanlaiseen malliin tule siirtyä vaan Suomessa on otettava käyttöön sukupuolineutraali kansalaispalvelus, joka edistää tasa-arvoa ja turvallisuutta – se on nykypäivää.
Anette Karlsson
Kirjoitus on julkaistu 4/2014 Debatissa.