Siirry pääsisältöön

Betalningsstörningar får inte leda till bostadslöshet

Alla bör ha rätt till ett tryggt och människovärdigt boende. Bostadslösheten sårar människovärdet och den måste motarbetas med målmedvetna åtgärder. En orsak till bostadslösheten är människornas brist på en hemförsäkring. Största delen av hyresvärdarna fordrar en hemförsäkring för att det skall uppstå ett hyresförhållande. Det finns ändå en människogrupp, som inte beviljas hemförsäkring.
En betalningsanmärkning kan leda till en situation, där en person inte får en hemförsäkring. Det här igen leder till att personen inte får en hyresbostad. Man kan få en anmärkning om betalningsstörning för en obetald telefonräkning eller för obetalda hyror. Att förlora kreditvärdigheten utgör ett hinder för att skaffa bostad på den fria marknaden, även om före detta makens eller förälderns ekonomiska problem vore den egentliga orsaken till det. Utan hem är det minst sagt utmanande att klara av ekonomiska- och andra problem. Grunden för vardagen saknas och personen lever i kontinuerlig osäkerhet.
Många försäkringsbolag använder Suomen Asiakastieto Oy:s service, där de kan kolla ifall den sökande har betalningsstörningar. Störningarna indelas i fem olika klasser. Den allvarligaste klassen betyder att personen inte har kreditvärdighet. Många försäkringsbolag beviljar inte frivilliga försäkringar, såsom t.ex. hem- eller olycksfallsförsäkring, till personer med betalningsstörningar eller personer som inte har kreditvärdighet.
Enligt Suomen Asiakastieto Oy har cirka 360 000 finländare anmärkning om betalningsstörning. Över 60 procent av dem är män i 25-39 års ålder. Recessionen har sänkt sysselsättningsgraden, vilket är en delorsak till de ökade anmärkningarna om betalningsstörningar. Också höga hyror har orsakat betalningsstörningar. Suomen Asiakastieto Oy har uppskattat att cirka 17 000 hyresgäster inte har möjlighet att betala sin hyra i år. Detta är oroväckande.
Staten kan inte fortsätta att se på dessa problem genom fingrarna. Staten bör grunda ett eget inkasseringsbolag. Då det tas i bruk bör man medvetet arbeta för att slopa privat inkasseringsverksamhet. Det är inte rätt att tjäna pengar på människors nöd.
Människors bostadslöshet bör tas på allvar och beslutsfattarna bör agera för att stöda människor så att de får ett hem. En möjlig åtgärd kunde vara att staten beviljar personer med betalningsstörningar ett garanti så att de kunde få en hemförsäkring. Ingen borde bli hemlös på grund av en hemförsäkring som hen ej beviljats!
Anette Karlsson
Den 17.10. uppmärksammas de hemlösas natt.