Siirry pääsisältöön

Rättvis pensionsuppgörelse

En av de viktigaste reformerna har förhandlats fram. Alla arbetsmarknadsparter förutom Akava har godkänt pensionsuppgörelsen. Besluten är rättvisa för alla generationer och de tryggar pensionssystemet i framtiden. Pension växer på hela lönen, dvs. det görs inte längre något avdrag för arbetstagarens arbetspensionsförsäkringsavgift från den pensionsgrundande lönen. Detta höjer pensionerna i allmänhet.
SFP:s ordförande Carl Haglund (Yle 27.9.) påpekar att lösningen är problematisk. Han lyfter speciellt fram de högtutbildade kvinnornas situation. Enligt honom kan inte dessa kvinnor mera få kompensation för tiden de varit ute från arbetslivet i slutet av karriären.
Tillväxten av arbetspensionen ändras så att alla, oberoende av ålder, tjänar in pension med 1,5 % av lönen per år. För arbete efter den lägsta åldern för ålderspension belönas löntagarna med en uppskovsförhöjning, som beaktar alla inkomster under arbetskarriären. Det är bra att komma ihåg att pensionen också växer under studietiden.
Haglund tycks vara intresserad endast av högavlönade personers pensioner. Också lågavlönade personer, som gör fysiskt eller psykiskt slitsamt arbete kan stå utanför arbetslivet under sin arbetskarriär. Dessa personer har kanske inte möjlighet att fortsätta en längre tid i arbetslivet. Den nuvarande modellen är orättvis mot dem som börjar arbeta i ung ålder och går i pension i en tidigare ålder. Den höjda intjäningsprocenten har därmed fungerat som en inkomstöverföring från arbetare till chefer och högre tjänstemän. Statistik visar att högre tjänstemän har de högsta pensionerna. Sedan kommer lägre tjänstemän, arbetare och arbetslösa.
I nya modellen införs också en arbetslivspension, som möjliggör tidigare pensionering. Man kan få arbetslivspension efter en lång arbetskarriär, ifall man har haft ett fysiskt eller psykiskt slitsamt arbete. Därtill kommer arbetsoförmögenhetspensionen att stiga. På detta vis kan vi stöda dem som är mest utsatta.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 12.10.2014 i HBL.