Siirry pääsisältöön

Kuuluuko uskonnonharjoittaminen kouluun?

Keväällä apulaisoikeuskansleri Mikko Puumalainen totesi, että kouluissa järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet ovat nykyisellään ongelmallisia julkisen vallan puolueettomuuden ja uskonnonvapauden sekä yhdenvertaisuuden edistämisvelvollisuuden näkökulmasta. Puumalaisen ulostulossa oli kyse hengellisistä aamunavauksista ja kouluaikana pidettävistä jumalanpalveluksista, ei Suvivirren laulamisesta. Eduskunnan apulaisoikeusasiamies Jussi Pajuoja oli jo viime syksynä ottanut kantaa Suvivirren laulamiseen. Laulun kahden ensimmäisen säkeistön laulaminen ei tee tilaisuudesta uskonnollista, joten laulua tullaan kuulemaan kouluissamme myös tulevaisuudessa.
Tilastokeskuksen mukaan neljännes suomalaisista ei kuulu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä Suomessa on kaksinkertaistunut kahdessa vuosikymmenessä. On myös oletettavissa, että uskonnollisiin yhdyskuntiin kuulumattomien määrä tulee kasvamaan entisestään. Kouluissa tulee tulevaisuudessa olemaan enenevin määrin lapsia, jotka eivät kuulu uskonnollisiin yhdyskuntiin.
Suurimmassa osassa (92 %) Suomen kouluista järjestetään uskonnollisia tilaisuuksia, kuten aamunavauksia. Noin 20 % kouluista tilaisuuksia järjestetään vähintään kerran viikossa. Ylen (21.5.2014) rehtoreille tekemän kyselyn mukaan vähemmistö (40 %) vastaajista ilmoitti, että koulussa järjestetään lapsille laadukasta oheistoimintaa uskonnollisten tilaisuuksien rinnalla. Kyselystä ilmeni myös, että osassa kouluista laadukas oheistoiminta tarkoitti käytävällä odottelua, yksin kirjastossa lukemista tai kouluun saapumista myöhempänä ajankohtana. Mielestäni tämä ei ole laadukasta oheistoimintaa vaan syrjimistä.
Vantaan opetuslautakunnan kokouksessa keskusteltiin keväällä koulujen uskonnollisista tilaisuuksista. Lautakunta oli yksimielinen siitä, että kaikkia lapsia tulee kohdella yhdenvertaisesti, mutta uskonnollisista tilaisuuksista luopuminen ei ainakaan vielä saanut enemmistön kannatusta. Valitettava totuus on se, että myös vantaalaisperheet ovat kohdanneet syrjintää kouluissa uskonnollisen vakaumuksensa johdosta. Lapset ovat esimerkiksi joutuneet kantamaan tuoleja samanaikaisesti kun muut ovat osallistuneet uskonnollisiin tilaisuuksiin. Tämä ei ole hyväksyttävää!
On selvää, että nykyisillä toimintamalleilla uskonnonvapaus ja yhdenvertaisuus eivät toteudu kouluissa. Jokaisen lapsen yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi koulujen hengellisistä aamunavauksista ja muista uskonnollisista tilaisuuksista tulee luopua. Lapset voivat tutustua omaan uskontoonsa yhdessä perheensä kanssa tai seurakunnan toiminnan kautta. Seurakunta tarjoaa esimerkiksi laadukasta iltapäiväkerhotoimintaa.
Anette Karlsson,
Vantaan opetuslautakunnan jäsen (sd)