Siirry pääsisältöön

Innovativ lösning i Lovisa

Skolnätverket kommer att förnyas i Lovisa. Avskaffandet av en del byskolor har varit på tapeten. Lovisa har ändå lyckats komma på en innovativ lösning, genom vilken det är möjligt att rädda byskolan i Isnäs. Två skolor fungerar för tillfället i Isnäs – en finskspråkig och en svenskspråkig skola. Båda skolorna har totalt ca 20 elever. Skolorna är små och samtidigt är de geografiskt långt borta från alla andra skolor i Lovisa. Genom den nya modellen vill man trygga framtiden för Isnäs byskola.
Vårens skolnätverksrapport föreslår att Isnäs finskspråkiga och svenskspråkiga skolor ska slås samman till en tvåspråkig skola. Planen är att den nya skolan ska börja sin verksamhet redan hösten 2015. Inlärningen skulle ordnas både på svenska och finska i den tvåspråkiga skolan. Årskurserna från tredje klassen uppåt skulle få undervisning på både svenska och finska. Handarbete, slöjd, konst och gymnastik skulle ordnas endast på antingen finska eller svenska. Den nya tvåspråkiga skolan skulle också sammanslås med områdets redan tvåspråkiga dagvård.
Skolan som är planerad att grundas i Isnäs skulle vara den enda i sitt slag i Finland. I små byar är det inte alltid möjligt att underhålla två skolor och i detta fall är det ändamålsenligt att undersöka möjligheten att sammanslå de språkliga grupperna. Enligt mitt tycke är det fint att Lovisa har vågat skapa en innovativ och unik verksamhetsmodell som kan trygga byskolans existens.
En egen kontaktyta till språket är en förutsättning för en framgångsrik språkinlärning. Därför bör tvåspråkiga orter i högre grad än tidigare dra nytta av de utmärkta möjligheterna till en levande tvåspråkighet. Det är viktigt att våra barn lär sig både svenska och finska. I skolan som är planerad i Isnäs kommer barnen att på ett naturligt sätt lära sig de båda inhemska språken. Detta igen stöder barnens möjligheter att lära sig flera nya språk. Enligt ny forskning lär sig barn lättare nya språk ju yngre de är. Personligen har jag erfarenhet av detta. Jag lärde mig både finska och svenska i en tidig ålder. I början sammankopplade jag språket med en viss plats, senare lärde jag mig att byta språk på ett naturligt sätt  beroende på med vem jag pratade.
Finlands unika tvåspråkighet förbinder vårt land, språkligt och kulturellt till det övriga Norden. Den finlandssvenska kulturen och det svenska språket i Finland bibehåller sin livskraft om vi på alla plan i den offentliga förvaltningen tryggar tillgången till service och fungerande strukturer på Finlands båda nationalspråk. Jag hoppas att utbildningsministeriet och skolnämnden godkänner Lovisas ansökan om att få grunda en tvåspråkig skola i Isnäs. Jag tror att denna tvåspråkiga modell också i framtiden kan trygga andra små byskolors existens.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 15.9.2014 i Östra Nyland.