Siirry pääsisältöön

Jag föddes nästan i bilen

En vårnatt år 1988 var jag på väg till världen. Min familj bodde i Liljendal och därifrån tar det över en halv timme till Borgå förlossningssjukhus, det närmaste sjukhuset. Till Helsingfors tar resan dubbelt längre. Min mamma fördes brådskande till Borgå förlossningssjukhus. Hon hann just och jämnt innanför dörren, när jag redan föddes på under en halv timme. Jag skulle ha fötts i bilen, ifall hon skulle ha varit tvungen att åka längre bort.
År 2013 föddes det 894 barn på Borgå förlossningssjukhus. Även om antalet nyfödda barn minskade i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt HNS år 2013, ökade antalet nyfödda på Borgå förlossningssjukhus med hundra barn. Ökningen av nyfödda kan delvis ha berott på renoveringen av Kvinnokliniken i Helsingfors. Jag har också hört att familjer från Helsingfors väljer Borgå förlossningssjukhus på grund av kvalitativ och tvåspråkig service.
Borgå sjukhus erbjuder specialiserad sjukvård för invånarna i Askola, Lappträsk, Lovisa, Borgå och Sibbo. Borgå sjukhus ansvarar också för specialiserad sjukvårdsjour. På sjukhuset fungerar också områdets hälsovårds kvälls- och helgjour. Dessutom är HNS kostnadseffektivare än andra sjukvårdsdistrikt i Finland. Nettoutgifterna för kommunerna inom HNS-området har sjunkit sedan år 2002, då man jämför med andra kommuner i landet. Därför bör man inte decentralisera HNS nuvarande fungerande specialiserade sjukvård. Planerna att avskaffa förlossningsverksamheten skulle påverka hela sjukhuset. Förlossningsverksamheten är en viktig del av Borgå sjukhus och enligt mitt tycke är det viktigt att verksamheten fortsätter i Borgå.
Från nyländsk synpunkt är specialiserad sjukvård det mest fungerande området av sjukvården i Nyland. I den pågående social- och hälsovårdsreformen är det viktigt att se till att fungerande helheter tryggas. En viktig fråga är; hur kan man förbättra samarbetet mellan specialiserad sjukvård och primärvård. Ett alternativ kunde vara att bygga en vårdcentral i samband med Borgå sjukhus. Den gemensamma jouren skulle förbättra patientservicen och möjligheter till vård snabbare.
Grundlagen garanterar alla finländare kvalitativa hälso- och sjukvårdstjänster. Då hälsovården utvecklas bör man ta i beaktande områdets utveckling och åldersstruktur. Som i hela Finland föråldras befolkningen också i Nyland. I södra Finland samt i stora städer är föråldringsgraden ändå långsammare än i resten av landet. Enligt statistiken finns det fler invånare i arbetsför ålder – 15-65 år – i Nyland än i resten av Finland. Nu när metropolområdet ständigt växer är det också sannolikt att Borgåtrakten kommer att växa i framtiden. Det kommer att grundas flera företag i östra Nyland och flera barnfamiljer kommer att flytta till området. Borgå sjukhus spelar en nyckelroll i tryggandet av hälsovårdstjänsterna för östnylänningarna.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 19.9.2014 i Borgå bladet.