Siirry pääsisältöön

Hoito- ja kasvatusalan henkilöstöpula ratkaistava

Alan ammattilaiset ovat jo vuosia havainneet ongelman. Nyt viimeinkin koko Suomi sen näkee, mutta riittääkö se? Tuleeko seuraavalla hallituskaudella lisää toimia julkisen sektorin henkilöstöpulan ratkaisemiseksi? Mielestäni on tärkeää, että eduskuntaan valitaan alan ammattilaisia, jotka pystyvät parhaiten kertomaan millaisia toimenpiteitä tarvitaan, jotta alan vetovoima saadaan palautettua. Selvää on, että palkka on tärkeä osa tässä keskustelussa. Siksi onkin tärkeää, että Suomi pitää kiinni sopimusyhteiskunnasta myös jatkossa. Kaksia työmarkkinoita ei saa synnyttää maahamme, vaikka ulkomaalaista työvoimaa tarvitaankin lisää.

Lapsiamme ja ikäihmisiä hoitaville ihmisille tulee luoda toimivat jatkokoulutusmahdollisuudet sekä aito mahdollisuus opiskella työn ohella. Lisäksi lakia on muutettava niin, että varhaiskasvatukseen suuntautuneella, sosionomi YAMK -tutkinnon suorittaneella tulee jatkossakin olla oikeus toimia päiväkodin johtajan tehtävässä. Yhteistyössä työmarkkinajärjestöjen kanssa on löydettävä ratkaisuja, joissa huomioidaan sote-alan koko moniammatillinen palveluketju. Johtamiseen ja työhyvinvointiin on panostettava nykyistä enemmän. Silmien ummistaminen ongelmien edessä ei ole ratkaisu.

Riittävä määrä hyvinvoivaa henkilöstöä, joka kokee saavansa työn arvon mukaista palkkaa on avain koko julkisen sektorin vetovoiman lisäämiselle. Ilman ammattilaisia ei ole laadukkaita palveluita - ei hoitotakuuta tai subjektiivista päivähoito-oikeutta. Hyvällä yhteistyöllä ja sopimusyhteiskunnan rakenteita kunnioittamalla voimme löytää parhaat ratkaisut tilanteen korjaamiseksi.

Anette Karlsson

Kirjoitus on julkaistu 4.3.2023 Uusimaassa.