Siirry pääsisältöön

Valtuustoaloite: Varhaiskasvatushenkilökunnalle tukea työvaate- ja työkenkähankintoihin

Varhaiskasvatus on suunnitelmallista ja tavoitteellista toimintaa, jolla edistetään lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista. Laadukas ja kaikkien lasten ulottuvilla oleva varhaiskasvatus antaa lapsille hyvän pohjan ponnistaa elämässään eteenpäin. Perheille varhaiskasvatus on tuki ja turva työn ja muun elämän yhteensovittamisessa.

Päiväkodissa työskentelee päiväkodin johtajan lisäksi varhaiskasvatuksen opettajia ja sosionomeja sekä lastenhoitajia. Päiväkodissa voi olla töissä myös varhaiserityisopettaja, kieli- ja kulttuuriopettaja, avustajia, harjoittelijoita, alan opiskelijoita, ruokapalvelusta vastaava henkilö ja siistijä.

Varhaiskasvatushenkilökunnalla, eli heillä, jotka päivittäin opettavat, kasvattavat, hoitavat ja leikkivät lastemme kanssa, on työn vaativuuteen nähden pienet palkat. He syövät samaa ruokaa kuin lapset ja yhdessä lasten kanssa, mikä onkin arvokas pedagoginen hetki. Kyseinen ateria on heille maksullinen. Se kuitenkin tarkoittaa, ettei heillä ole lounastaukoa, joka on ”omaa aikaa”, kuten monella muulla ammattiryhmällä. Lisäksi kyseinen ruoka on heille maksullinen.

Laadukas varhaiskasvatus sisältää erilaisia aktiviteetteja, joita tehdään lasten kanssa. Esimerkiksi ulkoillaan ja liikutaan lähimetsissä ja –puistoissa sekä askarrellaan, liikutaan ja maalataan sisätiloissa. Sisätiloissa tarvitaan mukavat, asianmukaiset ja hyvät vaatteet ja kengät. Lisäksi vaatteet saattavat likaantua tai rikkoutua esimerkiksi pienten lasten ruokailu ja hoitotilanteissa. Ulkoilu tapahtuu päivittäin, säästä riippumatta. Varhaiskasvatushenkilökunnalle ei kuitenkaan tarjota työvaatteita tai –kenkiä. On kuitenkin selvää, että sateessa, loskassa, pakkasessa ja lumessa on jokaisella aikuisella ja lapsella oltava hyvät, lämpimät, vedenpitävät ja mukavat vaatteet. Kaikki nämä työssä tarvittavat, usein melko kalliit, vaatteet varhaiskasvatushenkilökunta kustantaa itse.

Esitän, että Porvoo ryhtyy toimiin sen puolesta, että varhaiskasvatushenkilöstölle maksetaan vuosittain, esimerkiksi 100 euron suuruinen, vaate- ja kenkäkorvausraha. Lisäksi Porvoon tulee selvittää, onko kaupungissa muita ammattiryhmiä, joiden työn laadun vuoksi olisi tarkoituksenmukaista maksaa vuosittainen vaate- ja kenkäkorvausraha.

Anette Karlsson (sd.)