Siirry pääsisältöön

Mobbning förstör liv – alla barn är värdefulla

Min väns barn berättade om skolan och kompisarna. Spel intresserade, likaså youtubare. Många saker gav barnet glädje. Men allt var inte roligt, berättade barnet. Mobbare är inte trevliga. Mobbare slår och knuffar, de söndrar saker och skriker fula ord då man går förbi. Många situationer som barn möter sopas under mattan med meningar som ”pojkar är pojkar”. I verkligheten är det frågan om något helt annat. Allt för ofta är det frågan om skolvåld. Vi måste ha nolltolerans till all mobbning, trakasserier och våld. Ansvaret ligger i första hand hos oss vuxna.

Tystnad är godkännande, så låter en känd fras. Allt för ofta leder just tystnaden och att man vänder blicken till tyst acceptans. Det krävs mod att ta itu med problemet.

Sanna Marins regering har fattat beslut för att minska mobbningen i vårt land: emotionella färdigheter och interaktionsfärdigheter stärks inom småbarnspedagogiken. Ankarverksamheten, som främjar de ungas välbefinnande och förebygger brott i ett tidigt skede, stärks i kampen mot mobbning i skolor och läroanstalter. Man ska göra en nationell utvärdering av effektiva metoder för att förebygga mobbning, öka välfärden och arbetsfreden. Man främjar säkerhetskulturen i läroanstalterna i grundskolan. Och man kommer att ändra på lagar för att säkerställa en trygg studiemiljö.

Uppkomsten av ungdomsgäng kan förebyggas genom att stöda en positiv gruppbildning i skolor och genom att ingripa i sådan gruppbildning som ökar de ungas störande beteende och annat oönskat beteende. Därför satsar regeringen på att utveckla lärarnas grundutbildning samt fortbildningen för personal och ledningen. Fokus ligger på att öka den pedagogiska kompetensen för att främja välfärd och arbetsfred, förebygga ensamhet och mobbning samt stödja mentalt välbefinnande.

Alla åtgärder som förebygger mobbning och trakasserier är välkomna. Fenomenet är olyckligt brett och det har långsiktiga konsekvenser. Allt för många långtidsarbetslösa och marginaliserade unga berättar om mobbningserfarenheter och hur de hade påverkat individens liv på ett negativt sätt. Det är ekonomiskt lönsamt att bli av med mobbningskulturen, men framförallt är det humant och det rätta att göra. En trygg vardag och inlärningsmiljö tillhör alla. Låt oss jobba för det tillsammans.

Anette Karlsson

Texten är publicerad 5.2.2021 i Östnyland.