Siirry pääsisältöön

Karlsson, Grönqvist och Löflund representerar östra Nyland på SDP:s partikongress

Finlands svenska socialdemokrater FSD:s fullmäktige har valt sina partikongressdelegater på sitt möte lördagen den 16 maj. Borgåbon Anette Karlsson, sibbobon Kjell Grönqvist och lovisabon Henrik Löflund representerar östra Nylands svenskspråkiga socialdemokrater på partikongressen. Som suppleanter valdes borgåbon Mikael Hiltunen och lovisabon Torbjörn Bergström.

- De stora linjedragningarna, som partiet driver i riksdagen och i regeringen beslutas om på partikongressen. Socialdemokraternas handavtryck syns i regeringen Marins program och vi tror att med framtidsinvesteringar på barn och unga kan vi bygga ett bättre Finland och en bättre värld för alla. På partikongressen fattar vi beslut om med vilka verktyg denna framtid byggs. Det är en stor ära att få representera svenskspråkiga socialdemokrater från vår region på partiets viktigaste möte, tackar de valda kongressdelegaterna.

SDP:s partikongress börjar lördagen den 22 augusti och avslutas måndagen den 24 augusti. Mötet ordnas i Tammerfors i Tampere-talo. Mötet kommer att behandla partiets principdeklaration, politiska program samt motionerna. Läs mer: https://sdp.fi/fi/puoluekokous-2020/

- De motioner som jag förberedde till förra partikongressen om en äldreombudsman och en utredning om kostnaderna och nyttan av östra kustbanan har nu förverkligats. Tyvärr har tågbanan inte framskridit desto längre. Banan skulle vara mycket viktig för vår region. Dessa är exempel på hur en enskild partimedlem kan påverka stora frågor, kommenterar Finlands svenska socialdemokraters ordförande Anette Karlsson, som också fungerar som ordförande för FSD:s partikongressgrupp.