Siirry pääsisältöön

SDP:s Karlsson: En äldreombudsman behövs

Borgå fullmäktigeledamot och stadsstyrelsemedlem Anette Karlsson (sd.) kräver att man återkommer till förslaget om att anställa en gemensam östnyländsk äldreombudsman då social- och hälsovårdsreformen blir klar. Social- och hälsovårdsministeriet har föreslagit att vårdreformen framskrider i Nyland på basis av fem områden.

- Nu ser det starkt ut som östra Nyland blir ett av dessa fem självstyrda områden. Området kommer att ha ansvar om regionens social- och hälsovård. Med tanke på detta är det klokt att ta beslutet om en gemensam östnyländsk äldreombudsman i det östnyländska vårdområdet, kommenterar Karlsson.

Borgå socialdemokratiska fullmäktigeledamöters motion om saken behandlades i stadsstyrelsen måndagen den 13 januari. I svaret konstateras att det inte för tillfället är aktuellt att grunda en tjänst för en gemensam östnyländsk äldreombudsman. Äldrerådet lyfte fram i sitt utlåtande att det skulle vara skäl att återkomma till frågan då vårdreformen framskrider.

- Finland och Östnyland åldras. Det är viktigt att se till att varje senior får de tjänster de behöver för att kunna leva ett värdigt liv. Speciellt behovet av social- och hälsovårdstjänster ökar då man blir äldre. Därför är det viktigt att regionen i framtiden har en äldreombudsman som står upp för de äldre och deras rättigheter, konstaterar Karlsson.