Siirry pääsisältöön

Alla barn har rätt till språk

Finlands svenska socialdemokraters nyvalda ordförande Anette Karlsson önskar att undervisnings- och kulturministeriet ökar mängden utbildningsplatser för talterapeuter i förhandlingarna som förs med högskolorna nästa vår. Idag 20.11 firar vi internationella barnens rättigheters dag och Karlsson vill påminna om att alla barn har rätt till ett språk.

- Vi kan se ett nytt fenomen i Finland, de tysta treåringarna. Allt fler barn har svårt att tala och bilda meningar. Då barnen börjar grundskolan kan skillnaderna vara mycket stora. Ett barn kan över tusen ord medan en del endast några hundra. En orsak är att barnen har mindre interaktion med sina föräldrar. Barnen har mindre tid att öva på att prata, då föräldrarnas närvaro i vardagen har minskat bland annat på grund av tiden som används på sociala medier, bedömer Karlsson.

Arbets- och näringsministeriet publicerade i våras yrkesbarometern, vilken visar att det finns brist på talterapeuter i hela landet. Det är inte frågan om ett nytt fenomen, utan det har varit brist på talterapeuter redan länge i Finland. Situationen varierar mycket från region till region, men behovet finns överallt. Därtill kommer barnen inte i vissa kommuner alls till en talterapeut och i andra kommuner har de långa väntetider samt stränga principer som gör det svårt att få träffa en talterapeut.

- Om barnet kommer till en talterapeut i ett för sent skede kan det redan ha uppstått en uppfattning hos barnet om att hen inte kan prata och att hen inte kan lära sig heller. Detta kan försvåra träningen avsevärt. Att inte kunna tala försämrar barnets möjligheter att gå vidare på skolstigen och i värsta fall kan det leda till mobbning, störningar i barnets beteende samt utslagning, påpekar Karlsson.