Siirry pääsisältöön

Kestävää energiapolitiikkaa

Pohjoismaiden neuvosto kokoontui viime viikolla Grönlantiin. Keskustelimme arktisesta alueesta ja ilmastonmuutoksesta. Maapallon lämpenemisen vaikutukset ovat selvästi nähtävissä Grönlannissa. Asiantuntijoiden mukaan vuodessa sulaa vajaa 300 miljoonaa tonnia jäätä ilmastonmuutoksen seurauksena. Pelkona on koko Grönlannin jääpeitteen sulaminen, joka nostaisi merenpintaa merkittävästi, jopa yli seitsemällä metrillä. Sillä olisi haitallisia vaikutuksia myös meihin itäuusmaalaisiin.

Tutkimusten mukaan fossiiliset polttoaineet (hiili, öljy ja kaasu) ovat suurin hiilidioksidipäästöjä aiheuttava tekijä maailmassa. Näitä fossiilisia polttoaineita käytetään pääsääntöisesti sähkön ja lämmön tuottamiseen sekä kuljetukseen. Olemme Pohjoismaiden neuvostossa edistäneet sähköisen liikenteen (sähköautot) ja merenkulun (sähköiset laivat ja risteilyalukset sekä satamat) yleistymistä Pohjolassa. Lisäksi tarvitaan toimia kestävän energiantuotannon turvaamiseksi.

Kansainvälisen hallitusten välisen ilmastopaneelin IPCC:n raporttien mukaan ydinvoima on yksi keskeisimmistä ilmastonmuutoksen ratkaisukeinoista. Ydinvoima ja vesivoima ovat globaalisti ainoita keinoja, joilla sähköntuotannon hiilidioksidipäästöt on pystytty leikkaamaan lähes nollaan. Saksan päätös luopua ydinvoimasta vuoteen 2022 mennessä on ollut ympäristölle haitallinen, sillä hiilen käyttö on lisääntynyt. Nyt siellä aloitetaan 100 hehtaarin hakkuut 12 000 vuotta vanhassa metsässä ruskohiilen saatavuuden turvaamiseksi. Virheitä on tehty myös Suomessa. Vuonna 2010 Keskustan, Kokoomuksen, RKP:n ja Vihreiden hallitus ei antanut lupaa Loviisa kolmosen rakentamiseen. Sen sijaan annettiin lupa Fennovoimalle, joka kaatoi metsät tulevan laitoksen tieltä. Loviisassa olisi ollut valmis infra ja paras osaaminen. Mutkia on ollut Pyhäjoen laitoksen matkalla jatkuvasti. Nyt useat poliitikot ovat myöntäneet, että silloin tehtiin virhe.

Fortum selvittää hakeeko yhtiö jatkolupaa Loviisan laitoksille, joiden käyttöikä umpeutuu 2027 ja 2030. Seuraavalla hallituksella saattaa olla mahdollisuus korjata vuoden 2010 virhe ja myöntää Loviisaan ne luvat, joita sinne tarvitaan. Suomen kaltaisessa kylmässä maassa olisi täysin vastuutonta luopua ydinvoimasta liian nopealla aikataululla. Lisää panostuksia tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyöhön uudistuvan energiatuotannon lisäämiseksi ja ydinpolttoaineen ja -jätteiden ympäristövaikutusten vähentämiseksi tarvitaan.

Anette Karlsson


Kirjoitus on julkaistu 21.9.2018 Loviisan Sanomissa.