Siirry pääsisältöön

Valtuustoaloite: Lisää harrastusmahdollisuuksia Porvooseen

Harrastusten kustannukset ovat nousseet Suomessa viime vuosina merkittävästi. Keskivertoisen harrastavan perheen vuositulot olivat 87 000 vuodessa. Vain 36 prosenttia suomalaisista lapsiperheistä ansaitsee vuodessa yli 80 000 euroa. Sosioekonominen tausta vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin saada yhdenvertainen kasvuympäristö.

Opiskelun ja koulutuksen tutkimussäätiön Otuksen tutkimuksesta (2016) käy ilmi, että vanhempien tausta vaikuttaa edelleen voimakkaasti nuorten koulutusvalintoihin. Tutkimuksesta käy ilmi, että koulutuksen periytymiseen vaikuttaa kotiympäristön kulttuurinen pääoma ja harrastuneisuuteen kannustaminen.

Harrastusrikas ympäristö kehittää lapsen tietoja ja taitoja, kuten sanavarastoa, argumentaation taitoja, sosiaalista ymmärrystä ja yleissivistystä, joilla on myönteinen vaikutus koulumenestykseen ja koulutusasenteisiin. Lasten ja nuorten harrastusmahdollisuuksien lisääminen tuo pitkällä aikavälillä säästöjä, kun nuorten syrjäytyminen saadaan ennaltaehkäistyä.

Ilmoituksia häiritsevästä mopoilusta on tänä kesänä tullut Itä-Uudenmaan poliisilaitokselle runsaasti. Äänekäs mopolla päristely erityisesti yöaikaan on aiheuttanut harmia useaan otteeseen. Tilanteeseen on löydettävä kestävä ratkaisu, johon sekä mopoilijat että muut voivat olla tyytyväisiä. Esimerkiksi Kontiolahdella tilanne on ratkaistu nuorten vapaassa käytössä olevan mopoilusuoran avulla. Suora on sijoitettu riittävän kauas asuinalueista. Näin nuorten suosima mopoilu ei häiritse ketään.

Tennis on laji, jota harrastaa monikymmenkertainen määrä pelaajia siihen nähden, kuinka paljon varsinaisissa tennisseuroissa on jäseniä. Tennisvarusteet eivät ole kovin kalliita ja pelaaminen on ison osan vuodesta mahdollista myös ulkona. Tenniksen voi aloittaa heti, kun oppii kävelemään ja sen pelaamista voi jatkaa niin kauan, kuin vain jalat jotenkin toimivat. Pyörätuolinkin kanssa voi tennistä pelata. On tärkeää, että kaupunki tukee ja kannustaa asukkaita liikkumaan ja harrastamaan. Tennis-seinä on hyvä keino edistää tätä tavoitetta.

Porvoossa on ollut keilahalli, mutta sitä ei ole enää. Kaupungin nuoret ovat tehneet aloitteen keilahallin saamisesta kaupunkiin. Keväällä liikuntapalvelut vastasivat nuorten aloitteeseen toteamalla, että keilahallin saamista Porvooseen edistetään. Vastauksessa tuotiin esiin, että on kuitenkin yrittäjistä kiinni, kokevatko he sen kannattavaksi. Liikuntapalvelut vastasivat myös toivovansa, että sopiva yrittäjä löytyisi mahdollisimman pian. Asia edistyisi todennäköisesti paremmin, jos kaupunki selvittää mahdollisia sijoituspaikkoja keilailuhallille. On käsittämätöntä, että Porvoon kokoisesta kaupungista puuttuu niin monen suomalaisen suosima harrastusmahdollisuus, keilailuhalli.

Esitämme, että Porvoo selvittää miten lasten ja nuorten mahdollisuutta harrastaa koulupäivän ulkopuolella voidaan parantaa. Selvityksessä tulee ilmetä, miten lasten ja nuorten harrastukset jakautuvat sukupuolen mukaan. Selvityksessä tulee ilmetä minkä hintaisia harrastusmahdollisuuksia Porvoossa on. Selvityksessä tulee ilmetä, miten kaupunki tukee erilaista harrastustoimintaa. Kaupungin harrastustoimintaan myöntämästä tuesta tulee selvitykseen tehdä myös sukupuolivaikutusten arviointi.

Esitämme, että Porvoon kaupungin nettisivuille laaditaan sivu, josta löytyy kaikki kaupungin harrastusmahdollisuudet ja -seurat. Harrastuksen löytäminen pitää olla helppoa.

Esitämme, että Porvoossa selvitetään mahdollisuudet rakentaa nuorille vuorokauden ympäri maksutta käytössä oleva mopoiluun soveltuva paikka. Paikan tulee sijaita riittävän kaukana asuinalueista.

Esitämme, että Porvoossa selvitetään mahdollisuutta rakentaa kaikkien vapaassa käytössä oleva tennisseinä. Seinä tulisi sijoittaa lähelle tenniskenttää, esimerkiksi Tolkkisiin.

Esitämme, että kaupunki aktiivisesti edistää keilailuhallin saamista Porvooseen. Kaupungin tulee selvittää mahdollisimman pian, minne keilailutoimintaa olisi mahdollista sijoittaa. Yrittäjä on helpompi saada, jos kaupungilla on tiedossa, missä toimintaa olisi mahdollista järjestää.

Anette Karlsson (sd.)
Riitta Ahola (sd.)