Siirry pääsisältöön

Ett tvåspråkigt bildningscenter behövs i Östra Borgå

Den arbetsgrupp som har berett skolnätsutredningen presenterade i början av juni preliminära alternativ och förslag till utveckling och komprimering av skolnätet i Borgå. Arbetsgruppen föreslår att svenskspråkiga Sannäs skola, finskspråkiga Ilolan koulu och finskspråkiga Epoon koulu stängs. Detta skulle betyda att det inte finns några skolor kvar i de östra delarna av staden, vilket betyder att 96 barn från Sannäs, 64 barn från Illby och 47 barn från Ebbo skulle skjutsas till Borgå centrum.
För många små barn skulle detta bli en mycket lång skolväg – resan av och an kan bli t.o.m. 40 kilometer. En lång och tung skolresa kan orsaka barnen extra stress. Min skolresa var bara åtta kilometer åt vardera hållet, men resan kunde ibland ta t.o.m. en timme. Jag var alltid den första som på morgonen steg på skoltaxin och den sista som steg av på eftermiddagen. Jag vill inte ens fundera hur det skulle ha känts om min skolresa skulle ha varit dubbelt längre.
Många unga par flyttar till Borgå för att staden är trygg och nära naturen – det gjorde jag och min sambo också. Enligt Borgås program för bystrukturen (11.6.2014) koncentrerar staden servicen huvudsakligen till servicebyarna, vilka är bl.a. Illby och Ebbo. Att stänga skolorna i dessa byar är inte i enlighet med programmet som fullmäktige har godkänt. Därtill finns det bara en svenskspråkig skola i östra delen av staden och det skulle vara kortsiktigt att stänga den.
Finland är ett tvåspråkigt land och de tvåspråkigas andel växer hela tiden. I små byar har man inte alltid möjligheter att upprätthålla två skolor. Då är det ändamålsenligt att utreda möjligheterna till samlokalisering, d.v.s. att ha den finska och svenska skola under samma tak. För att trygga skolgång på skäligt avstånd för barnen i den östra delen av staden, bör Borgås beslutsfattare jobba för ett tvåspråkigt skolcenter på området, där både de finska och svenska eleverna kan gå i skola.
Anette Karlsson