Siirry pääsisältöön

Höj flyktingkvoten

I internationell jämförelse är Finland ett välmående land. Vi har en ren natur och rent vatten, avgiftsfri utbildning och kvalitativ dagvård, yttrandefrihet och demokrati. Därtill är våra myndigheter, som polisen och försvarsmaktens avdelning för tjänstehjälp sakliga och de inger trygghet. Så är det inte i alla världens länder.
Förra julen läste jag Charles Dickens berättelse Christmas Carol, som berättar om en rik äldre man som besöks av tre spöken. Spökena försöker styra mannen från en självisk livsstil till förbättring. Idag behöver vi finländare besök av tre spöken, så vi kommer ifrån de fördomsfulla, fientliga och också våldsamma attityderna.
Spöket från det förflutna påminner oss om historien. Under fattigdomens, arbetslöshetens och krigens år har också finländare varit tvungna att lämna sina hem för att få en bättre och tryggare framtid. Under vinterkriget flydde tiotusentals barn och över 56 000 vuxna till Sverige. Då vi var i nöd fick vi hjälp av andra.
Dagens spöken berättar för oss varför människor flyr till Europa och Finland. Isis terror tvingar folk att fly från sina hem i krigsdrabbade länder som Syrien och Irak. Afghanistan och Somalien är svaga stater som upplevt våldsamheter i årtionden. Cirka 86 procent av flyktingarna flyr till ett annat utvecklingsland, som ligger nära. Under 4 procent kommer till Europa. Tusentals människor, också barn och kvinnor, dör i Medelhavet. Jag tror inte att en mamma lägger sitt barn i en båt som kan sjunka om det inte är tryggare till havs än på land. Rädslan för våld och död får folk att fly. En människa som har växt upp i en välfärdsstat kan inte begripa hur stor människornas nöd är. Vi har ett internationellt ansvar att ta hand om människor som är i nöd. Vi kan inte stänga våra ögon längre.
Framtidens spöke målar oss en vision om hur vi ska agera – vi behöver bättre medel för att förebygga orsakerna till att folk måste fly från sitt hemland. Detta betyder bland annat att vi inte ska göra nedskärningar i vårt biståndstöd, eftersom det är ett medel att stöda de allra svagaste länderna och förebygga kriser. Finland har tagit emot 750 kvotflyktingar, förutom år 2014, då vi tog emot 1050 kvotflyktingar på grund av krisen i Syrien. Finlands kvot för flyktingar bör höjas rejält.
Omständigheterna på flyktingslägren är förfärliga – barnen får ingen utbildning, hälsovården är dålig och maten räcker inte till. Tyvärr tar det en lång tid att komma från lägren som kvotflykting till Finland. Detta tvingar folk att söka hjälp av farliga smugglare – vi har mött många sorliga och skrämmande nyheter om detta. I flyktingspolitiken har Finland betonat hjälpandet av särskilt sårbara människogrupper, så som barnfamiljer och kvinnor. Genom att höja flyktingskvoten rejält kan vi på ett bättre sätt trygga sårbara människogruppers möjligheter att få hjälp.
Anette Karlsson