Siirry pääsisältöön

SDP:ltä esitys hyvinvointialueen luottamuspaikoille: Karlsson valtuuston puheenjohtajistoon ja Eskola sekä Perokorpi hallitukseen

SDP on nimennyt ehdokkaansa tuleviin luottamustehtäviin Itä-Uudenmaan hyvinvointialueella. Tehtäviin esitetään henkilöitä, joilla on laajaa ja monipuolista osaamista ja kokemusta. Kaikki SDP:n esitykset luottamuspaikkoihin löytyvät tämän tiedotteen lopusta.

SDP:n äänikuningatarta, porvoolaista kaupunginvaltuutettua Anette Karlssonia esitetään aluevaltuuston puheenjohtajistoon.

”Uuden hyvinvointialueen rakentaminen vaatii monipuolista osaamista ja kokemusta. Haluan omalta osaltani olla mukana vaikuttamassa alueen palveluiden muotoutumiseen, sillä luottamuksella, jonka olen ja jonka olemme puolueena äänestäjiltä saaneet. Historiallista uudistusta tulee rakentaa hyvässä yhteistyössä”, Karlsson sanoo.

Aluevaltuuston varapuheenjohtajuus ja aluehallituksen jäsenyydet ovat tärkeitä vaikuttamisen paikkoja uudella hyvinvointialueella. Aluehallitukseen esitetään Porvoon aiempaa sote-lautakunnan puheenjohtajaa Tapani Eskolaa ja Porvoon nykyistä sote-lautakunnan puheenjohtajaa Jenna Perokorpea.

”On kunnia saada toimia aluehallituksessa ja tulemme toimimaan tehtävässä saadun luottamuksen arvoisella tavalla. Edessämme on suuri ja merkittävä työ alueen asukkaiden palveluiden ja hyvinvoinnin parantamiseksi. Onnistuminen edellyttää hyvää yhteistyötä yli puoluerajojen. Rakennamme historiallista uudistusta, jonka onnistumisesta riippuu hyvinvointivaltiomme tulevaisuus”, sanovat Eskola ja Perokorpi.

Varajäseninä aluehallituksessa toimivat koko kauden Loviisan kaupunginhallituksen puheenjohtaja Arja Isotalo ja loviisalainen kaupunginvaltuutettu Pertti Lohenoja.

Palveluiden järjestäminen-lautakunnan varapuheenjohtajaksi esitetään askolalaista valtuutettua ja kunnanhallituksen jäsentä Anna-Mari Elorantaa. Palveluiden järjestäminen-lautakunnassa on Elorannan lisäksi kaksi rautaista sosiaali- ja terveyssektorin osaajaa: sipoolainen sairaanhoitaja Markus Pietikäinen ja porvoolainen omaishoitaja ja järjestöaktiivi Johanna Aaltonen. Varajäseniksi esitetään Riikka Lintukangasta Porvoosta, Meri Lohenojaa Loviisasta ja Jan Nyströmiä Porvoosta.

”On ilo saada toimia yhden Itä-Uudenmaan hyvinvointialueen lautakunnan varapuheenjohtajana. Lautakunnassa tullaan valmistelemaan sosiaali- ja terveyspalveluihin liittyviä esityksiä aluehallitukselle. Uskon, että oma kokemukseni pienen paikkakunnan poliittisena päättäjänä on eduksi lautakunnan työssä. Meidän on tehtävä töitä sen eteen, että palveluiden saatavuus on hyvällä tasolla koko Itä-Uudellamaalla” sanoo Anna-Mari Eloranta.

Yksilöjaoston jäseneksi esitetään Sipoon yksilöjaoston nykyistä puheenjohtajaa Eva Kuntsia. Varajäseneksi porvoolaista kaupunginvaltuutettua Riitta Aholaa.

Kehittäminen ja yhteistyö-lautakunnan jäseniksi esitetään monipuolista ja laaja-alaista kokemusta omaavat porvoolainen sairaanhoitaja YAMK Marianne Korpi ja askolalainen liikuntatieteiden maisteri, pääluottamusmies ja työsuojeluvaltuutettu Hannu Vihreäluoto. Varajäseniksi esitetään sipoolainen Minna Tirkkonen ja porvoolainen Tuomas Jakovesi.

Varautuminen ja turvallisuus-lautakunnan jäseneksi esitetään sairaanhoitaja ja palomies Janne Turusta Porvoosta. Hänen varajäseneksi esitetään Petri Hosiaisluomaa Porvoosta.

Tarkastuslautakunnan jäseniksi esitetään Porvoon entistä kaupunginhallituksen puheenjohtajaa Jaakko Jalosta, Porvoon demareiden puheenjohtaja Marko Piiraista ja sote-alalta pitkän kokemuksen omaavaa Eila Kohosta. Varajäseniksi esitetään porvoolaista Mikko Valtosta ja loviisalaista Auli Lehto-Tähtistä. Jaakko Jalosen varajäsen tulee Vasemmistoliitolta.

Kansalliskielilautakunnan varapuheenjohtajaksi esitetään Kjell Grönqvistiä Sipoosta. Hänen varajäsenekseen esitetään loviisalaista Daniel Hannusta.

”Meillä on erittäin monipuolista ja laajaa osaamista omaava joukkue. Olen vakuuttunut siitä, että esittämämme henkilöt tulevat työskentelemään motivoituneesti alueen asukkaiden hyvinvoinnin eteen hyvässä yhteistyössä muiden poliittisten ryhmien kanssa. Meille demareille on tärkeää varmistaa, että henkilöstön asema turvataan muutoksessa. Ammattitaitoisen henkilöstön saatavuus ja jaksaminen työssä tulee olemaan yksi suurimmista kysymyksistä, joihin meidän tulee yhdessä vastata. Myös ennalta ehkäisevään työhön panostaminen ja uusien toimintatapojen rohkea hyödyntäminen ovat avainasemassa tulevaisuuden hyvinvointipalveluiden luomisessa”, sanoo valtuustoryhmän puheenjohtaja Anette Karlsson.

Aluevaltuusto päättää lopullisesti luottamushenkilöorganisaatiosta ja nimityksistä ensimmäisessä kokouksessaan 8.3.2022.

Lisätietoa ja yhteydenotot: Anette Karlsson, valtuustoryhmän pj, p. 0407476604Aluevaltuuston 2. varapuheenjohtaja Anette Karlsson (Porvoo)

Aluehallituksen jäsen Tapani Eskola (Porvoo), varajäsen Pertti Lohenoja (Loviisa)

Aluehallituksen jäsen Jenna Perokorpi (Porvoo), varajäsen Arja Isotalo (Loviisa)

Varautuminen ja turvallisuuslautakunta jäsen Janne Turunen (Porvoo), varajäsen Petri Hosiaisluoma (Porvoo)

Kehittäminen ja yhteistyö lautakunta jäsen Marianne Korpi (Porvoo), varajäsen Minna Tirkkonen (Sipoo)

Kehittäminen ja yhteistyö lautakunta jäsen Hannu Vihreäluoto (Askola), varajäsen Tuomas Jakovesi (Porvoo)

Palveluiden järjestäminen lautakunta varapuheenjohtaja Anna-Mari Eloranta (Askola), varajäsen Riikka Lintukangas (Porvoo)

Palveluiden järjestäminen lautakunta jäsen Markus Pietikäinen (Sipoo), varajäsen Jan Nyström (Porvoo)

Palveluiden järjestäminen lautakunta jäsen Johanna Aaltonen (Porvoo), varajäsen Meri Lohenoja (Loviisa)

Tarkastuslautakunta jäsen Marko Piirainen (Porvoo), varajäsen Mikko Valtonen

Tarkastuslautakunta jäsen Eila Kohonen (Porvoo), varajäsen Auli Lehto-Tähtinen (Loviisa)

Tarkastuslautakunnan jäsen Jaakko Jalonen (Porvoo), varajäsen Vasemmistoliitolla

Yksilöjaoston jäsen Eva Kuntsi (Sipoo), varajäsen Riitta Ahola (Porvoo)

Kansalliskielilautakunnan varapuheenjohtaja Kjell Grönqvist (Sipoo), varajäsen Daniel Hannus (Loviisa)

Aluevaalilautakunnan jäsen Matti Lehesniemi (Porvoo)