Siirry pääsisältöön

Stoppa vinstjakten inom välfärden

Regeringens plan för social- och hälsovårdsreformen mötte igen turbulens då regeringen var tvungen att ge riksdagen all den tid som behövs för att behandla ärendet på ett sakligt sätt. Vårdreformen skjuts upp med ett år. Statsminister Juha Sipilä har meddelat i offentligheten att det möjliga landskapsvalet skulle hållas i samband med eurovalet i maj 2019. Inget är dock hugget i sten, eftersom partierna diskuterar saken och fattar sedan sitt beslut.

Vi lever i spännande tider. Inte enbart på grund av den förvirrade politiska situationen i hemlandet, utan också för att det snart är val i vårt grannland Sverige. I många fall har Finland följt i storebroderns fotspår. Redan för tio år sedan gjorde högerblocken Alliansen i Sverige liknande reformer som Centern, Samlingspartiet och De blå nu vill genomföra i Finland.

Först öppnades vårdtjänster för marknaden och sedan var skolorna i tur. Välfärdsbusinessen blomstrar, skolor har gått i konkurs och hälsoklyftorna har ökat. I Sverige vill sju av tio begränsa vinsterna i välfärden. Sveriges riksdag röstade om saken i början av juni, men tyvärr hade Alliansen och Sverigedemokraterna ingen vilja att begränsa vinsterna inom välfärden. I september får svenska folket ta ställning till frågan genom riksdagsvalet.

Vi finländare kan ta lärdom av Sveriges misstag. Vi behöver inte trampa i samma fällor. Regeringen Sipiläs valfrihetsmodell kommer att öppna en miljardmarknad för multinationella hälsobolag. Nu kompletterar den privata sektorn den offentliga, då cirka åtta procent av primärvården är privat. I framtiden skulle privata aktörers roll vara betydligt större. Vinstmöjligheterna inom vården bör förhindras med lag. Det är inte rätt att våra skattepengar, som är menade för vården, försvinner i privata företagsägares fickor eller i värsta fall till skatteparadis.

Endast grundskolan är skyddad från vinstjakten. Vi vet att dagvården är en växande business, där stora bolag gör miljonvinster. Barnombudsmannen efterlyste stramare lagstiftning för aktörer inom barnskyddet, eftersom det i dag är möjligt att göra business med barnens välbefinnande. Det handlar alltså inte bara om business inom vården, utan inom välfärden i allmänhet. Det nordiska välfärdssamhället bygger på en bred skattebas, vilken möjliggör erbjudandet av välfärdstjänster. Det bygger på en tanke att alla ska vara med. Den modellen ska vi hålla fast vid och bygga på i framtiden. Vinstjakten inom välfärden måste stoppas i Finland!

Anette Karlsson


Texten är publicerad 3.7.2018 i Östnyland.