Siirry pääsisältöön

Valtuustopuhe 15.11.2017

Värderade ordförande, hyvät valtuutetut ja muut

Yhä suurempi osa vanhemmista tekee vuorotyötä tai työskentelee epätyypillisinä aikoina. Vuonna 2015 vuorohoidossa oli 86 lasta, joista 37 asuivat joen länsipuolella. Heistä 24 siirtyy kouluun ennen vuodenvaihdetta. Uusista lapsista ei ole tietoa, sillä vuorohoitoon tullaan usein lyhyemmällä varoitusajalla kuin perinteiseen päivähoitoon.

Gammelbackassa sijaitsevan Kartanoniityn päiväkodin iltahoidossa olevista lapsista suurin osa asuu Gammelbackassa, Hamarissa, Haikkoossa ja Tolkkisissa – mutta siellä on myös lapsia itäiseltä ja pohjoiselta alueelta, kuten Veckjärveltä ja Kerkkoosta. Minusta on erittäin perusteltua selvittää vuorohoidon tarve ja järjestämismahdollisuus joen läntisellä puolella, esimerkiksi Näsissä. Kannatan siis Demareiden valtuustoryhmän, Marko Piiraisen tekemää esitystä asiasta.

Haluan vielä huomauttaa valtuustolle, että 16.11.2015 kaupunginhallitukselle esitellyssä Toukovuori-materiaalissa todetaan, että kun vuorohoito keskitetään yhteen päiväkotiin, tarvittaessa tullaan tarjoamaan pidennettyä aukioloaikaa joen länsipuolella. Nyt arvoisa valtuusto näyttää siltä, että tämä on jäänyt unholaan.

Hyvät valtuutettukollegat

Alkuvuodesta Lastentarhanopettajaliitto kritisoi päiväkotien yksityistämisen lisääntymistä. Varhaiskasvatuksen tulisi olla lähtökohdiltaan kunnallista palvelua, samaan tapaan kuin perusopetus. Yksityiselle päivähoidolle on tarvetta, mutta sen tulee olla vain täydentävä lisä.

Päivähoidon massiivinen yksityistäminen saattaa johtaa eriarvoistumiseen. Esimerkiksi Norjassa on muodostunut kahden kansan päiväkoteja, ja tämä asia tulisi pitää koko ajan keskustelussa mukana, ettei meillä pääse syntymään luokkayhteiskuntaa.
Hyvät valtuutetut, meillä on aina viime kädessä vastuu siitä, että porvoolaiset saavat tarvitsemansa palvelut. Kuulin pari viikkoa sitten Pohjoismaiden neuvoston kokouksessa, että Ruotsissa yksityinen toimija oli mennyt konkurssiin, joka johti siihen, että kunnan oli yhdessä yössä löydettävä korvaa toimipiste lapsille.
Pienenä sivuhuomiona myös, että esimerkiksi yksityinen Touhula-päiväkotiketjun omistaa EQT:n hallinnoima pääomasijoitusrahasto, joka on myös mm. Terveystalon takana. Pääomasijoitusrahastojen ainut tavoite on käytännössä maksimoida voittoa. Touhula-konserniin kuuluvat yhtiöt vaikuttavat julkisten verotietojen perusteella olevan kannattavia, voittoja on tullut sadoista euroista satoihin tuhansiin euroihin.
Meidän ei tule siirtää yksityisille harteille niin suurta ja tärkeää päiväkotia kuin mitä Näsin, eli Metsätähden päiväkoti tulee olemaan. Alue kasvaa ja varhaiskasvatuspalveluiden tarve ei vähene kyseisellä alueella. Kannatan Demariryhmän, eli Marko Piiraisen esitystä asiasta.
Hyvät porvoolaiset päättäjät
Investointisuunnitelmassa on varattu vuodelle 2019 12 miljoonaa euroa hallinnon toimitilojen keskittämiseen, eli virkamiesten taloon. Sivistysverkkoselvityksen mukaan itäisen alueen sivistyskeskus maksaisi noin 9 miljoonaa euroa.
Minusta meidän ei tässä vaiheessa tule ryhtyä rakentamaan virkamiehille taloa miljoonilla, sillä kaupungin investointitarve todennäköisesti nousee kevään sivistysverkkoselvityksen yhteydessä. Asiat on pistettävä tärkeysjärjestykseen. Loviisassa kirjasto sai odottaa, koska koulu tulee ensin. Porvoossa virkamiesten talo saa odottaa, koska koulut ja lapset on laitettava etusijalle.
Nyt tarvitaan olemassa olevista tiloista selvitys, ja sen pohjalta tehty suunnitelma siitä, miten kaupungin työntekijöiden työpisteet kannattaa sijoittaa, jotta työtilat olisivat hyvät ja terveet ja että kokonaisuus olisi Porvoon kannalta tarkoituksenmukainen ja toimiva. Kannatan Demareiden, eli Marko Piiraisen esitystä asiasta.
Bästa fullmäktige
Jag vill tacka social- och hälsovårdsnämnden för tilläggsresurserna som riktas till hemvården. Kuten valtuutettu Millariikka Rytkönen aiemmassa valtuustossa nosti esille, porvoolaisten hoitajien sairauspoissaolot ovat korkeat. Hoitajat ovat kertoneet myös minulle, että heillä on työuupumusta alimiehityksen vuoksi. Olen todella iloinen, että kotihoidon huoli ja lisäkäsiparien tarve otettiin vakavasti.
Olen huolissani tunnuslukuja liitteen arviosta Näsin terveyskeskussairaalan osalta, sillä ensi vuoden tavoitteena on lisätä hoitojaksoja, mutta lyhentää hoitojaksojen kestoa. Tullaanko asiakkaita pompottelemaan nyt entistä enemmän kodin, sairaalan ja Näsin osastojen välillä? Toivon, että tilannetta seurataan tarkasti ensi vuonna. Jos ongelmia ilmenee, tulee tilanne korjata.
Suomi ja Porvoo ikääntyy. Porvoossa on tänään yli 4 000 enemmän yli 65-vuotiasta kuin viisitoista vuotta sitten. Moni porvoolainen odottaa pääsyä palveluiden piiriin, esimerkiksi palvelutaloon.
Tarvitsemme ehdottomasti vanhus- ja vammaispalveluihin demareiden esittämän palvelukoordinaattorin, jotta ihmisten palvelutarve voidaan arvioida ja ohjata heidät eteenpäin nykyistä nopeammin. Kannatan Demareiden, eli Marko Piiraisen esitystä asiasta.
Lisäksi haluan todeta, että asiakkaiden sijoittuminen palveluasumiseen tapahtuu moniammatillisen SAP-työryhmän (selvitä-arvioi-palveluohjaa) toimesta.
Meidän SAP kriteerit ovat erittäin korkeat ja niitä tulisi mahdollisimman pian arvioida uudestaan. Muun muassa asiakkaiden yksinäisyys, turvattomuus, mielenterveys, muistamattomuus ja kaatumisriskit pitäisi huomioida paremmin. 
Porvoon tulee olla unelmien kotikaupunki kaiken ikäisille. Rakennetaan se yhdessä.
Kiitos!