Siirry pääsisältöön

Ta timeout i vårdreformen

Vårdreformen ser ut att bli regeringsperiodens mest kaotiska projekt. Centern, Samlingspartiet och De Blåa har igen kommit fram till en kompromisslösning i reformen kring valfriheten som flera sakkunniga ställer sig kritiska till.

Troligtvis kommer den nya valfrihetsmodellen också att få problem gällande grundlagen. Enligt den skall det allmänna tillförsäkra var och en tillräckliga vårdtjänster samt främja befolkningens hälsa. Den valfrihetsmodell som nu sänds på remissrunda äventyrar åtminstone i teorin joursjukhusens verksamhet. Ifall en för stor del av specialistläkarna övergår till privata hälsoföretag, så finns det inte tillräckligt med läkare som sköter om den livsviktiga jouren. Det finns också en risk att den specialiserade sjukvården centraliseras enbart till stora städer. Därtill finns det fler andra hotbilder med den nu föreslagna modellen, även om regeringen försökte rätta till en del av de problem som grundlagsutskottet påpekade om i somras.

Alla är eniga om att en vårdreform behövs, men den modell regeringen Sipilä nu för fram ökar privata företags möjligheter att göra vinst på människors hälsa, äventyrar vårdkedjan och jourverksamheten samt ökar hälsoskillnaderna. En sådan modell ska vi inte godkänna.

Finland ska inte upprepa de misstag som Alliansen gjorde i Sverige då de reformerade social- och hälsovården. Där har kostnaderna och hälsoskillnaderna ökat efter reformen. I ny forskning framkommer att åtta av tio svenskar vill minska privata vårdföretagens möjligheter att göra vinst på människornas hälsa. Nu jobbar den svenska socialdemokratiska regeringen med att rätta till problemen och värna mera om jämlikheten, få bukt med de ökade kostnaderna och få vårdkedjorna mera sammanhållna. Dessa tre målsättningar bör också Finland prioritera i vårdreformen. Nu bör regeringen Sipilä lyssna på sakkunniga och ta en timeout i landskaps- och vårdreformen.

Anette Karlsson


Texten är publicerad 3.11.2017 i HBL.