Siirry pääsisältöön

Fullmäktigemotion: Skolskjuts från två hem till barn med funktionsnedsättningar

Barn som bor i två hem får skjuts till skolan och tillbaka bara från det ena hemmet. Praxisen grundar sig på Högsta förvaltningsdomstolens beslut från år 2006, där man konstaterar att vårdnadshavarna ansvarar om skjutsen från alla andra adresser förutom den som är given i magistraten. Det har gått drygt tio år sedan beslutet fattades och det är skäl att ifrågasätta beslutet. Speciellt då det handlar om barn med svåra funktionsnedsättningar. Stadens praxis försvårar en redan utmanande vardag för de här familjerna. I beslutsfattandet bör barnens bästa alltid tas i beaktan.

Drygt 100 elever har skolskjuts p.g.a. ansträngande och svår skolväg på basis av sakkunnigutlåtande. I Borgå finns drygt 30 svårt handikappade barn, av vilka tio barns vårdnadshavare bor på olika adresser. Dessa familjers situation skulle förbättras avsevärt ifall barnet skulle få skolskjuts från båda hemmen. Ett barn som behöver kontinuerligt övervakning och hjälp behöver skjuts till skolan, även om skolvägen skulle vara kort, oberoende av hos vilken vårdnadshavare hen då bor. Skolskjutsen skulle stöda dessa barns rätt till båda vårdnadshavarna, även om de inte bor på samma adress.

Vi föreslår att barn med funktionsnedsättningar som har behov av skolskjuts får skjuts från båda hemmen, ifall hen bor på två olika adresser.

Anette Karlsson

Tuula Virkki
Riitta Ahola
Marko Piirainen
Matti Valasti
Tom Ingelin
Marianne Korpi
Pasi Siltakorpi
Jaakko Westerlund
Markus Hammarström
Tapani Eskola
Hanna Lönnfors
Outi Lankia
Anne Korhone
Jamil Jamal
Laura Karén
Pete Lattu
Jari Oksanen
Mika Varpio
Joonas Dachinger
Jussi Impiö
Mirja Suhonen
Jaakko Jalonen
Elin Blomqvist-Valtonen
Nea Hjelt
Juha Kittilä
Kristel Pynnönen
Anders Rosengren
Bodil Lund
Torolf Bergström