Siirry pääsisältöön

Barnen ska alltid komma först

Borgåborna har valt ett nytt fullmäktige, som sammanträder för första gången i juni. Fullmäktige förnyades ganska mycket då hälften av ledamöterna är nya. Jag är tacksam för förtroendet jag fick och väntar ivrigt på den kommande fullmäktigeperioden. Många viktiga saker kommer till beslut genast. Det är viktigt att vi hittar en hållbar lösning för skolnätet som beaktar hela Borgå. Diskussionen om utredningen över bildningsnätet var aktiv i höstas och jag hoppas att alla nya fullmäktigeledamöter bekantar sig med frågan redan i detta skede.
Lärarna och familjerna i Borgå har levt i ovisshet om den egna närskolans framtid. Speciellt oroväckande har situationen varit för dem vars skola har problem med inomhusluften eller vars skola hotade stängas som en följd av utredningen om bildningsnätet i fjol. Under den pågående perioden fattade man beslut vilka man sedan drog tillbaka, detta var beklagligt för alla. Så kan det inte göras igen under den nya fullmäktigeperioden. Därför måste nya fullmäktige genast i början slå fast stora och viktiga riktlinjer. Bland annat bildningsnätet är en av dessa saker.
Det är viktigt att vi under den kommande fullmäktigeperioden gör barnkonsekvensbedömningar av besluten, speciellt dem som berör barn och unga. Till exempel bildningsnätet påverkar barn och unga på många sätt – skolvägen får inte vara för lång och skolorna måste vara friska. Vi fullmäktigeledamöter måste se till att barnen alltid kommer först.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 3.5.2017 i Östnyland.