Siirry pääsisältöön

Turism främjar tillväxt och arbete

Nordiska rådet sammanträdde i Helsingfors i slutet av januari. På agendan fanns bl.a. främjandet av turismen i Norden. Borgå är en av de vackraste städerna i Europa enligt en gallup gjord av asiatiska researrangörer. Enligt World Tourism Organization (UNWTO) är turismen en snabbt expanderad bransch. I Finland har turismen ökat med 30 % på 20 år. Branschen förutspås hämta upp till 50 000 arbetsplatser fram till år 2020.
Finland, så som även de andra Nordiska länderna, har bra möjligheter att främja turismen genom att marknadsföra länderna som trygga och mångsidiga resemål. Enligt forskningarna kommer allt fler turister att komma från Asien. Finland har exceptionellt bra möjligheter att främja turismen på grund av sitt geografiska läge samt av fungerande flygförbindelser till Asien.
De nordiska länderna för nu en egen marknadsföring för att främja turismen. Därtill har man ett bra samarbete över riksgränserna i Lappland. Det är bra att man samarbetar i norr, men Lappland är inte det enda attraktiva resemålet i Finland. Till exempel Borgå och Lovisa är vackra städer där det finns mycket att se och uppleva. Människorna vill ha upplevelser, för dem är det likgiltigt om resemålet är Malmö i Sverige eller Borgå i Finland, bara de garanteras den nordiska upplevelsen.
Vi har inte lyckats marknadsföra Norden som ett världsomfattande resemål. Med rätt marknadsföring kan Norden vara ett lika attraktivt resemål som till exempel Karibien. Den nordiska upplevelsen kunde innehålla fjordarna i Norge, renarna i Rovaniemi och Gamlastan i Borgå samt Svartholm i Lovisa.
Nordiska rådet har visat ett visst intresse för att främja turismen i Norden. Kommunerna och Finlands riksdag måste delta i detta uppdrag. Östra Nylands livskraft kan stärkas med en större satsning på turismen. Ett viktigt projekt är östra kustbanan. En tågförbindelse från flygfältet i Vanda via Borgå och Lovisa till St. Petersburg skulle öka turisternas möjligheter att besöka området.
Anette Karlsson
Texten är publicerad 9.2.2016 i Östnyland.