Siirry pääsisältöön

Öppet brev till Nylands socialdemokrater

Under de senaste åren har jag lärt mig mycket och jag har bekantat mig med många förträffliga människor. Jag har haft möjligheten att vara med i vår rörelses verksamhet i många olika former, bl.a. som kommunalvalskandidat, ordförande för Socialdemokratiska Studerande samt som styrelsemedlem i Finlands svenska socialdemokrater FSD. Nu har jag blivit uppställd som riksdagskandidat för SDP i Nyland.
Det förs aktiv diskussion om partiets sjunkande understöd. I den globala världen, där marknadsstyrkorna krossar välfärdsstatens strukturer behövs det solidaritet, jämlikhet och rättvisa – socialdemokrati med andra ord.
Den finländska välfärdsstaten baserar sig på en bred skattebas, hög sysselsättningsgrad  samt universal och offentlig service av god kvalitet. Nu är vi vid vägskälet, där välfärdsstaten bör förnyas. Vi socialdemokrater bör öppna ett paraply över hela välfärdsstaten, ett paraply som innebär social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet. Genom att jämlikt utveckla alla dessa delområden, kan välfärdsstaten tryggas också i framtiden.
Den Nordiska välfärsstaten fungerar som en stege, med vars stöd alla har en möjlighet att kliva uppåt. Ändå har vi en stor grupp människor, som lever i fattigdom. Dessutom går svag ställning på arbetsmarknaden och fattigdom i arv och hopar sig i samma familjer. Det har i princip bildats en underklass av arbetsklassen, som består av människor som är lågt utbildade, har enbart snuttarbete, lever ohälsosamt, använder mycket alkohol och avlider strax efter att de gått i pension. För välfärdsstaten och socialdemokratin är detta en skandal.
Borgerliga högerpolitiker har svarat på den ekonomiska krisen med överdimensionerade nedskärningslistor. Dessa politiker framkastar också att lönerna skall sänkas och att arbestavtalen måste försvagas och försämras så att nya arbetsplatser kan skapas. Vi måste ge vårt folk ett äkta allternativ till högerns politik. Enligt mitt tycke är ett fungerande socialskyddssystem och högklassig offentlig service som är tillgänglig för alla samt en rättvis inkomstdelning basen för att bygga upp en stabil ekonomi. Ett brett samhälleligt välmående och en framgångsrik nationalekonomi går hand i hand.
Statens ekonomi bör balanseras och besparingar krävs, men det är inte hållbart att köra ner välfärd och utbildning i besparnngsivern! Det måste finnas investeringar och visioner för Finlands framtid – vem investerar i Finland, om vi inte ens gör det själva?
Välkommen med i min stödgrupp. Alla behövs. Låt oss rädda välfärdsstaten tillsammans.
Om du vill ekonomiskt stöda min riksdagsvalskampanj, kan du göra det genom en engångsdonation eller en månatlig donation till min partiavdelning Vanda Svenska Socialdemokrater. Konto: IBAN:  FI67 150 43000 1088 22
Medlen avänds i valkampanjen i riksdagsvalet 2015. Namnen och beloppen på donationerna redovisas till myndigheterna i samband med valredovisningen.
Tack för all stöd jag redan har fått. Nu börjar det.
Med vänlig hälsning,
Anette Karlsson