Siirry pääsisältöön

Kohti ikäystävällistä asumista

Ruotsinkielellä on sanonta: “Borta bra, hemma bäst”, eli “Poissa hyvä, kotona paras”. Koti ei ole vain paikka, se on tunnetila. Ikääntyessä eteen tulee paljon muutoksia - työstä pois jääminen ja sen myötä uusi arki voi vaatia paljon totuttelua. Ikääntyneet ihmiset näkevät usein eläköitymisen positiivisena ja tekemistä täynnä olevana vaiheena elämässä. Olen monesti kuullut eläkeläisten hymyillen kertovan, että kiire alkaa eläkkeelle siirtyessä.

Monet itsestä riippumattomat syyt, kuten sairaudet, voivat vaikeuttaa aktiivisen vanhenemisen edistämistä. Liikuntakyky heikkenee usein iän myötä, vaikka ihminen pysyisikin aktiivisena. Portaat esimerkiksi voivat aiheuttaa vaikeuksia, mikä lisää kaiteiden ja hissien tarvetta. Vääränlainen asuminen voi estää ikääntyneen osallistumisen. Talosta, jossa ei ole hissiä, on vaikea poistua. Myös asuinrakennuksen ympäristön esteettömyys vaikuttaa ikääntyneen mahdollisuuksiin liikkua. Kotiin juuttuminen johtaa väistämättä hyvinvoinnin ja terveyden heikkenemiseen.

Itä-Uudenmaan hyvinvointialue ikääntyy, kuten muukin Suomi. Tarve ikäystävällisempien ja yhteisöllisempien asuinympäristöjen rakentamiselle on suuri. Lähiluonto, kulttuuri ja taide vaikuttavat ympäristön viihtyisyyteen. Osallisuus ja yhteisöllisyys lisäävät alueen elinvoimaa, vetovoimaa ja asukkaiden hyvinvointia. Itä-Uudenmaan tulee hyödyntää ikääntymisen mukana tuomat mahdollisuudet. Tämä alkaa mahdollistamalla turvallinen kotona asuminen ja muuttamalla palveluasuminen aidosti kodinomaiseksi vaihtoehdoksi, jossa arvokas ikääntyminen turvataan.

Anette Karlsson


Kirjoitus on julkaistu 31.8.2022 Itäväylässä.